h

Raampleinenquete

13 september 2007

Raampleinenquete

De SP heeft in mei 2007 een enquete gehouden onder bewoners rond het Raamplein over de inrichting daarvan. In februari 2008 gaat de deelraad beslissen over de herinrichting van dit plein. De SP wil dan natuurlijk wel weten wat er in de buurt leeft.

Samengevat wil een meerderheid van parkeren boven de grond af en in plaats daarvan meer groen en of water maar is er grote vrees voor de veiligheid. De helft van de bewoners vindt dat parkeren op of onder het Raamplein moet kunnen, wel voor verschillende doelgroepen. Aangaande parkeren is dus niet te zeggen "wat de buurt wil".

70% van de bewoners wil iets anders op het plein dan de parkeerplaats zoals ze er nu ligt, dat wil zeggen water of groen of een combinatie daarvan. Sommige bewoners hadden daar nog extra ideeen bij zoals het aanleggen van een speelplaats en het uitbreiden van het plein met het wegdek in het verlengde van de Lijnbaansgracht.

Bijna unaniem zijn de bewoners over het behoud van de huidige hoeveelheid groen: het plein mag niet minder groen worden. Een kleine meerderheid vindt dat de oorspronkelijke bomen moeten blijven staan.

Over ondergronds parkeren is de buurt volkomen verdeeld. 51% vindt parkeren onder het Raamplein ideaal, terwijl 49% dit maar niets vindt of hooguit voor fietsen een goed idee. De liefde voor de auto lijkt daarmee vrijwel even groot te zijn als de aversie daar tegen.

Veruit de felste groep proteststemmen tegen het verdwijnen van de parkeerhavens boven de grond zal komen van bewoners die bang zijn voor achteruitgang van ordehandhaving op het plein. De parkeerplaats met de toezichthouders heeft op dit moment zeker voor een aantal bewoners een buurtfunctie. De behoefte aan toezicht in dit overlastgevoelige gebied blijkt groot. Maar dat geldt natuurlijk voor de hele buurt en niet enkel voor het Raamplein.

Parkeren zelf blijkt belangrijk voor ongeveer de helft van de bewoners, maar dan eigenlijk alleen maar voor de eigen auto of de auto van de eigen klanten; ander autoverkeer is ongewenst. Een kleine (en felle) groep ondernemers wijst erop dat klanten willen parkeren, en een wat grotere groep bewoners wil nu juist zelf zijn auto voor de deur blijven zetten... en geen bezoekersverkeer. De belangen van deze groepen zijn eigenlijk tegengesteld maar verenigen zich bij het verdwijnen van alle parkeerplekken.

U bent hier