h

SP bezorgd over voorgenomen kap bomen in Noord

22 september 2007

SP bezorgd over voorgenomen kap bomen in Noord

Stadsdeel Amsterdam-Noord dreigt toestemming te geven voor de kap van bijna tweehonderd bomen ter voorbereiding van de aanleg van de Tweede Coentunnel. Maar het is nog helemaal niet duidelijk waar die tunnel precies komt te liggen. Daarom heeft de SP-fractie de wethouder om opheldering gevraagd.

Het stadsdeelbestuur legde eind augustus de vergunning ter inzage voor de kap van 177 bomen en 4850 vierkante meter bosplantsoen op Sportpark De Melkweg. Als niemand bezwaar aantekent tegen de kap, gaat de vergunning op 2 oktober in. Dat is opmerkelijk omdat minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat in een brief aan Milieudefensie heeft aangegeven dat er geen onomkeerbare werkzaamheden mogen plaatsvinden zolang geen definitief besluit is genomen over het trac van de nieuwe Coentunnel. Volgens de SP is de kap van bomen per definitie onomkeerbaar.

Wethouder Van Schaik antwoordde op vragen van de SP hierover dat er, als het aan hem ligt, ook geen boom omgaat zolang niet zeker is hoe de tunnel gaat lopen. Maar het stadsdeel is de vergunningsprocedure alvast gestart zodat dat niet meer hoeft als het definitieve besluit over de Tweede Coen is genomen. “Die vergunning is immers een jaar geldig”, aldus de wethouder.

De SP vindt die aanpak de omgekeerde wereld. Eerst moet er een definitief plan zijn en dan komt het stadsdeel nog maar eens terug met die vergunning. De kans bestaat namelijk wel degelijk dat het tracé van de Tweede Coentunnel en de toevoerwegen anders gaan lopen dan nu is voorzien. Milieudefensie heeft een beroep ingediend tegen het tracbesluit bij de Raad van State. Met een soortgelijk beroep is eerder dit jaar de verbreding van de A4 bij Zoeterwoude tegengehouden.

Daarnaast blijkt uit de te verlenen vergunning dat het stadsdeel verplicht is slechts zestig bomen terug te plaatsen. En dat hoeft pas als de werkzaamheden volledig zijn afgerond, wat wel tien jaar kan duren. “Bomen zijn onze longen, ze produceren zuurstof en filteren gevaarlijk fijnstof uit de lucht”, zegt SP’er Maikel van Lent. “Het is niet meer van deze tijd om tientallen bomen te kappen zonder ze op korte termijn te herplanten. Zeker niet als die bomen moeten wijken voor een weg en een tunnel die binnen afzienbare tijd weer vol met auto’s staan.”

Uit protest tegen de voorgenomen kap van de bomen, verzamelt de SP in Noord zienswijzen tegen de vergunning. Daarmee hoopt zij het afgeven van de vergunning tegen te houden ten minste tot het tracébesluit over de Tweede Coen definitief is.

U bent hier