h

Geslaagde bijeenkomst met jongeren Chassébuurt

17 oktober 2007

Geslaagde bijeenkomst met jongeren Chassébuurt

In de Baarsjes zijn dinsdagavond buurtbewoners en jongeren met elkaar in gesprek te gaan om te proberen de problemen met overlast in de buurt samen aan te pakken. De bijeenkomst was georganiseerd door de SP, op initiatief van jongeren uit de buurt, en werd geleid door fractievoorzitter Remine Alberts.

Sinds er een nieuw jongerencentrum is geopend in de Chassébuurt wordt er veel geklaagd over overlast door jongeren. De jongeren klagen op hun beurt weer over het pasjessysteem dat is ingevoerd bij het nieuwe buurtcentrum. Ook willen ze graag meebepalen wat het aanbod van activiteiten is. Doordat het nieuwe activiteitencentrum met een pasjessysteem werkt, zijn de jongeren die wel in het oude centrum kwamen op straat gaan rondhangen. Dit zorgt volgens vele buurtbewoners tot overlast, iets wat de jongeren zelf overigens ook toegeven.

Zo’n 40 mensen schoven aan om de problemen en mogelijke oplossingen te bespreken. Er waren mensen uit de buurt die de jongeren ondersteunen, mensen van de straatcoaches die proberen orde in de wijk te houden, vertegenwoordigers van de politie, jongerenwerkers en natuurlijk de jongeren zelf.

Om te laten zien dat de jongeren ook graag een oplossing willen voor het probleem hebben zij een plan gemaakt om de situatie te verbeteren. Dit plan wordt gesteund door verschillende buurtbewoners, de jongerenwerkers en enkele andere betrokkenen. Na afloop van de bijeenkomst hebben afgevaardigden van de betrokken groepen een afspraak gemaakt om het plan te gaan uitwerken, zodat het snel in de deelraad besproken kan worden.

U bent hier