h

GroenLinks en PvdA gaan door in Centrum alsof er geen crisis was met VVD

7 oktober 2007

GroenLinks en PvdA gaan door in Centrum alsof er geen crisis was met VVD

"Volstrekt nietszeggend. Alsof er helemaal geen breuk in de coalitie is geweest." Zo omschrijft SP-fractievoorzitter Marnix Bruggeman de antwoorden op zijn interpellatie afgelopen donderdag in de deelraad Centrum. GroenLinks en PvdA pareerden Bruggemans veertien vragen slechts met promotiepraatjes over hun herboren coalitie met de VVD. Erger vindt hij dat GroenLinks en PvdA aan de VVD hebben moeten beloven geen voorstellen van de SP meer te zullen steunen. Ze deden ook andere concessies aan de VVD, zoals de bouw van een parkeergarage voor de ondernemers aan de Geldersekade. Bruggeman: "Ze hadden natuurlijk ook de kans kunnen grijpen een links bestuur te vormen, dus met de SP. In Centrum zijn 20 van de 29 zetels links. Wat zien ze toch in de VVD?"

Op 20 september trad VVD-bestuurder Anne-Lize Van der Stoel met een knallende ruzie af. Zij noemde daarbij tien politieke onderwerpen waarop de VVD zich tekort gedaan voelde. Daaronder wonen, hoteluitbreiding en de commercile steigerdoekreclame - punten die door de SP op de agenda waren gezet. PvdA-fractievoorzitter Korthof haastte zich echter te verklaren dat er politiek niets aan de hand was: "Het gaat er om dat VVD, GroenLinks en PvdA het eens worden over de manier waarop we elkaar verstaan."

De SP wilde weten wat er werkelijk speelde, en hield daarom in de deelraadsvergadering van 4 oktober de interpellatie. PvdA-bestuurder Els Iping herhaalde dat er geen inhoudelijke meningsverschillen waren. Maar VVD-fractievoorzitter Teun Hubar had moeite met deze suggestie van Iping.

Bruggeman wilde ook weten wat de betrokkenheid was geweest van de stedelijke wethouders Asscher (PvdA) en Van Poelgeest (GL). De SP vermoedt dat zij wilden dat de coalitie werd gelijmd. Maar Iping ontkende hun betrokkenheid. Waarop Yellie Alkema van D66 in de deelraadsvergadering boos riep: "Ik heb ze hier toch echt voortdurend door de gang zien schuiven."

Zoals bekend staat de SP kritisch tegenover de stadsdelen. Dit was bij de coalitieformatie in 2006 zelfs een reden om de SP buiten het bestuur te houden. De SP zou nooit een goede "ambassadeur" van het stadsdeel kunnen zijn. Bruggeman wilde nu weten hoe al het gekrakeel van de coalitiepartijen in de media wel heeft bijgedragen aan "een positievere beeldvorming over het stadsdeel". GroenLinks-fractievoorzitter Fjodor Molenaar gaf toe dat het beeld beschadigd is: "We zijn teveel een speeltje van de pers geweest."

Ondertussen is in de wandelgangen meer duidelijkheid gekomen over de breuk van de VVD. In de laatste raadsvergadering voor de vakantie waren een aantal voorstellen samen door PvdA, GroenLinks, Amsterdam Anders/de Groenen en SP aangenomen, tegen de zin van de VVD. De liberalen voelden zich met dit prille ontluikende linkse blok steeds meer in het nauw gedreven. Zoals tijdens de rest van de deelraadsvergadering op 4 oktober bleek, steunden PvdA en GroenLinks nu geen enkel SP-voorstel meer. Marnix Bruggeman: "Tegelijk zag je aan alle kanten dat er nog steeds volop spanningen bestaan tussen VVD en PvdA en GroenLinks. We zullen dus eens zien hoe lang ze dit volhouden."

U bent hier