h

Inspraak Staalmanpleinbuurt een wassen neus

31 oktober 2007

Inspraak Staalmanpleinbuurt een wassen neus

Deze ingezonden brief van Laurens Ivens, SP-gemeenteraadslid en inwoner van de Staalmanpleinbuurt, stond in de Westerpost van 31 oktober 2007.

In de vorige editie van de Westerpost stond een artikel over een bijeenkomst voor bewoners van de Staalmanpleinbuurt, georganiseerd door woningcorporatie de Alliantie. De Alliantie probeerde bij deze bijeenkomst de schijn op te wekken dat de bewoners daadwerkelijk mee mogen beslissen over de toekomst van deze buurt. Al snel werd bij deze bijeenkomst duidelijk dat deze stem van de bewoners nauwelijks invloed heeft.

Zoals ook in de vorige Westerpost staat, begon de Alliantie haar presentatie door aan te geven dat indien er niets gebeurt in de buurt, deze verder achteruit gaat. Redenen: bewoners die beter willen wonen vertrekken uit de buurt en de woningen zijn niet aantrekkelijk voor kopers. Nu is het opvallende dat dit voor heel Amsterdam geldt: het aantal mensen die een huurwoning wil kopen is opvallend laag en als je naar een betere buurt kunt verhuizen, gebeurt dat ook. Nog interessanter hierbij is echter dat juist in de Staalmanpleinbuurt er nu al veel veranderingen gepland zijn (in het zogenaamde Hart en de Spoorzone/Parade). Hier zullen veel luxere (koop)woningen gebouwd worden. De wijk zal dus helemaal niet achteruit gaan en juist ook kansen bieden voor mensen die een betere woning of koopwoning willen.

De vervolgstap van de Alliantie was bij haar presentatie om er op te wijzen dat het besluit over de 'verbetering' van de wijk al genomen was, zonder daarbij de bewoners te betrekken. Alhoewel ze benadrukken dat er nog geen plan ligt, is ook al wel bekend dat de meeste huizen gesloopt zullen worden. Huizen die zich in prima bouwkundige staat bevinden, maar kennelijk niet voldoende opbrengen voor de corporatie. En nu worden de bewoners erbij gehaald. We mogen gaan meedenken hoe onze wijk gesloopt wordt en hoe deze wijk nog mooier kan worden. Het is echter wel de vraag of wij in deze mooiere wijk nog mogen wonen, want daarvoor zullen we dan wel diep in de buidel moeten tasten. Maar meedenken over het woongenot van de toekomstige bewoners van de wijk mogen we in ieder geval.

Er komt nu een zogenaamd 'participatieplan' met droomgroepen en participatiegroepen. Deze groepen mogen binnen de spelregels die de Alliantie heeft bepaald meedenken. Met deze groepen hoopt de Alliantie meer steun te kunnen verkrijgen om de mensen voor het voldongen feit te plaatsen dat hun huis gesloopt gaat worden. Het is een zoethoudertje om de bewoners de indruk te geven dat de plannen (waar de voornaamste besluiten al voor zijn genomen) door ons allen zijn opgesteld. Deze schijninspraak hoort niet bij een grootschalige wijkvernieuwing die veel mensen zal treffen.

Gelukkig is er nog hoop. Het stadsdeel moet op 21 november nog instemmen met het participatieplan. Ik zal ze hierbij adviseren om de inspraak niet over te laten aan de Alliantie, aangezien zij er een direct financieel belang bij hebben om hier nieuwe woningen te mogen bouwen. Het stadsdeel zou zelf, geheel los van de Alliantie, de inspraak moeten organiseren. Uiteindelijk zal eind 2008 de gemeenteraad nog moeten instemmen met het vernieuwingsplan voor de buurt. Als een meerderheid van de bewoners dan aangeeft dat met de vernieuwing van het Hart en de Spoorzone/Parade de wijk voldoende verbeterd is, dan kan de sloop van onze woningen wellicht nog tegengehouden worden.

Laurens Ivens
Gemeenteraadslid SP en inwoner Staalmanpleinbuurt

U bent hier