h

Jongeren: lust of last?

12 oktober 2007

Jongeren: lust of last?

Op dinsdag 16 oktober wordt er in het Vredenburgh een buurtbijeenkomst georganiseerd voor de bewoners in de Chassbuurt. Het initiatief voor deze bijeenkomst is genomen door jongeren uit de buurt die zich zorgen maken en willen dat het snel beter wordt. De jongeren presenteren een plan waarin staat hoe zij denken dat de overlast kan worden opgelost.

Op de bijeenkomst zullen vertegenwoordigers uit de buurt, van de jongeren, van de straatcoaches, van de politie en van het stadsdeel aanwezig zijn. Gespreksleider is SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut. Aan het einde van de bijeenkomst kijken we of het plan van de jongeren op steun uit de buurt kan rekenen.

Locatie: Vredenburgh, Postjesweg 125
Tijd: 19.00 uur tot 20.30 uur

Voor meer informatie kunt u mailen naar Malu Ler: malu.luer@gmail.com of bellen met 06 1646 5156.

U bent hier