h

Muziekcentrum wint kort geding, stadsdeel moet subsidie hervatten

3 oktober 2007

Muziekcentrum wint kort geding, stadsdeel moet subsidie hervatten

De rechter heeft in een voorlopige uitspraak bepaald dat het Stadsdeel Zuidoost de subsidie voor het Muziekcentrum Zuidoost (MZO) over 2007 toch moet doorbetalen. De SP is verheugd over de uitspraak van de rechter die Het Parool op 2 oktober bekend heeft gemaakt.

Het MZO spande ruim twee weken geleden een kort geding aan tegen het stadsdeel, nadat dit had besloten de subsidie stop te zetten. De redenen van stopzetting waren twee niet onderbouwde argumenten van Harry Verzijl (PvdA portefeuillehouder), namelijk:
1- Dat de portefeuillehouder geen vertrouwen heeft in de directie van de huidige muziekschool.
2- Dat de subsidie in een zwart gat terechtkwam.

In diverse raadsvergaderingen hebben zowel de SP als de andere oppositiepartijen geprobeerd Verzijl op andere gedachten te brengen. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Verzijl heeft de unaniem aangenomen motie van 27 maart 2007 om met het MZO om de tafel te gaan zitten voor een oplossing naast zich neergelegd. Het MZO zag geen andere mogelijkheid dan een kort geding aan te spannen. Maar met de uitspraak van de rechter zegt Verzijl niet het vertrouwen in de directeur van MZO terug te hebben, daarom heeft hij een kwartiermaker gevraagd met een plan van aanpak voor de toekomst van het muziekcentrum te komen die de fusie met Muziekschool Amsterdam onderzoekt.

Het besluit van de rechter is niet definitief maar de advocaat van het MZO zei dat de rechter hiermee een signaal heeft afgegeven dat het zo niet kan.

Noush Saranjam
SP-Fractievoorzitter

U bent hier