h

Noorderlingen fel tegen onnodige kap bomen

5 oktober 2007

Noorderlingen fel tegen onnodige kap bomen

De dreigende kap van de bijna tweehonderd bomen en 4850 vierkante meter bos op en rond sportpark De Melkweg heeft grote weerstand opgeroepen bij inwoners van Amsterdam-Noord. De SP ontving de afgelopen week maar liefst 175 bezwaren tegen afgifte van de kapvergunning.

Het massale indienen van de bezwaren geeft aan hoe begaan de Noorderlingen zijn met het groen in hun stadsdeel. Vooral bewoners van de Molenwijk en Tuindorp Oostzaan, gelegen naast het sportpark, uitten hun bezorgdheid over de kap. Het verdwijnen van de bomen heeft vooral voor hun de komende jaren mogelijk een verslechtering van de luchtkwaliteit tot gevolg. De bomen zijn ook behoorlijk beeldbepalend in dit deel van Noord.

De SP heeft de bezwaren/zienswijzen afgeleverd bij de afdeling vergunningen van het stadsdeel. Die afdeling zal bepalen of ze ontvankelijk en gegrond zijn.

U bent hier