h

Onderzoeksvragen over de schijn van belangenverstrengeling van B&A

27 oktober 2007

Onderzoeksvragen over de schijn van belangenverstrengeling van B&A

De SP fractie heeft informatie gekregen waardoor zij geschrokken is. Het gaat over schijn van belangenverstrengeling van de B&A Groep.

De B&A Groep heeft, als ingehuurd extern adviesbureau, vanaf 2005 inzage in lle welzijnsdossiers van Impuls. En Impuls was ook n van de partijen die een offerte hebben uitgebracht in de openbare aanbesteding van Zeeburg. En was dus een directe concurrent van Civic Zeeburg, oftewel B&A.

PvdA wethouder Ayhan Yalin van stadsdeel Bos en Lommer is ook voorzitter van de stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden Impuls. Nadat openbaar was geworden wie de winnaar was van de aanbesteding in Zeeburg heeft Yalin actie ondernomen richting B&A. Dat deed deze wethouder vanwege de klaarblijkelijk ook in zjn ogen aanwezige schijn van belangenverstrengeling. De samenwerking met B&A is per direct ontbonden.

Maar Yalin kan namens de stadsdelen alleen maar reageren vanaf het moment dat de winnaar van de aanbesteding bekend en dus openbaar was. Vr die tijd was hij niet op de hoogte van het feit dat B&A n van de directe concurrenten was van Impuls. Alleen het dagelijks bestuur van Zeeburg wist dit.

Wat de SP betreft is dit aanleiding genoeg om het nader te onderzoeken.

Want officieel zal B&A een heldere scheiding van activiteiten hebben. En op basis daarvan kan B&A zeggen dat de adviespoot van het bedrijf geen informatie doorgeeft naar de uitvoerende afdeling. Maar de SP vindt dat hiermee de schijn van belangenverstrengeling tch niet wordt weggenomen.

U bent hier