h

Ondoordacht stegenplan niet zomaar uitvoeren

31 oktober 2007

Ondoordacht stegenplan niet zomaar uitvoeren

SP-raadslid Andrea Niessen wil van de bewoners weten wat zij vinden van openstelling van afgesloten stegen in het centrum. Er ligt nu een plan van het stadsdeel om stegen die 20 jaar geleden zijn afgesloten weer open te stellen. Ze gingen destijds dicht vanwege de enorme overlast. Stegen werden gebruikt om in te pissen, kotsen, tippelen, gebruiken en dealen.

Deelraadslid Andrea Niessen: "Als mensen ermee kunnen leven is het oké. Maar wij zijn bang voor overlast en dat het helemaal niet gaat werken. We horen nu al veel geluiden van mensen die zich zorgen maken". Niessen heeft al contact opgenomen met de politie. De buurtregisseur heeft nog geen uitspraak gedaan, maar geeft wel toe dat er overlastproblemen zouden kunnen komen.

De SP wil in elk geval dat er een goede procedure wordt gevolgd. Niessen: "Alle direct belanghebbenden en de gebruikers moeten worden geraadpleegd voordat er iets besloten wordt. De gang van zaken nu bevalt ons niet. Het stadsdeel heeft het besluit eigenlijk al genomen en zoekt daarvoor nu een rechtvaardiging, die er misschien niet is. Het lijkt erop dat ze het hoe dan ook willen doordrukken". De SP gaat daarom zelf een enqute houden onder de stegenbewoners. Niessen: "We willen zorgen dat de inspraak goed geregeld wordt en als het kan de openstelling tegenhouden. We hopen meer medestanders te vinden in de raad, als we aantonen dat het echt een slecht idee is".

U bent hier