h

Welzijnsmedewerkers Zeeburg in de kou

3 oktober 2007

Welzijnsmedewerkers Zeeburg in de kou

Op 11 september maakte het stadsdeel Zeeburg bekend dat de nieuwe aanbieder van het welzijnswerk Civic Zeeburg is. Alle medewerkers hebben inmiddels een brief gekregen waarin hen ontslag is aangezegd bij de huidige welzijnsorganisaties. Hun toekomst is, na een geschiedenis van faillissementen,wederom onzeker. Dit gaat de SP te ver.

Zij verkeren in grote onzekerheid of hun werk na 1 januari nog zal blijven voortbestaan. Ook is niet duidelijk welke medewerkers en onder welke voorwaarden zullen worden overgenomen. Er wordt verwacht dat zij voor de derde maal hun werk nog een aantal maanden blijven doen alsof er niets aan de hand is.

De wethouder heeft eerder in de raad gezegd: "Gezien de noodzaak om 1,2 miljoen te bezuinigen, wil ik de nieuwe welzijnsorganisatie niet tot mr verplichten dan tot waar het stadsdeel zich wettelijk aan moet houden." De SP vindt dat de wethouder wel meer moet doen. Civic heeft laten weten nog niet te weten of het personeel onder de welzijns-CAO valt en wil nog niet praten over overname van het huidige personeel. De SP vindt dat het stadsdeel zich actief moet inzetten voor overname van al het personeel van de huidige welzijnsorganisaties en minimaal dat er een goed sociaal plan moet komen.

Zij steunt de ABVAKABO FNV. Die kwam gisteren namens de medewerkers, waarvan een kleine 100 aanwezig waren, inspreken in de raad. De vraag aan de wethouder was duidelijk. Kan de wethouder meewerken aan een sociaal plan, zodat de medewerkers niet tijdelijk in een uitkering zitten. Hierop gaf de wethouder geen antwoord. "Het zou de wethouder sieren als hij waarmaakt wat hij al vaker heeft beweerd. Het niveau van het welzijnswerk op peil houden voor alle Zeeburgers die hier op aangewezen zijn. Dat betekent dus ook zorg dragen voor de medewerkers die in onzekerheid verkeren, want dit zal zijn weerslag hebben op het werk wat zij doen. Dus zijn er ook een groot aantal Zeeburgers de dupe." aldus Helmie Bijleveld en Yvon den Biesen, raadslid en duo-raadslid namens de SP in Zeeburg. Die tevens benadrukten dat niet alleen het personeel, maar ook de clinten van de welzijnsorganisaties de dupe zullen zijn van het beleid van stadsdeel Zeeburg.

U bent hier