h

Geen speeltuinbeheerders meer: groot gemis voor de buurt

12 november 2007

Geen speeltuinbeheerders meer: groot gemis voor de buurt

Vanaf 1 januari 2008 heeft Zeeburg geen speeltuinbeheerders meer. En Civic Zeeburg mag er daarna een heel jaar over doen om vrijwilligers te vinden die het beheerswerk willen overnemen. Zolang er geen vrijwilligers zijn gevonden, zijn de kinderen in die speeltuinen de grote verliezers.

Nog geen twee jaar geleden heeft de raad zich unaniem achter een motie van de SP en de BAP geschaard. De deelraad vond toen dat goed toezicht bij opgroeiende kinderen van onschatbare waarde is voor het veilig en verantwoord spelen. Ook was de raad toen van mening dat het stadsdeel zich goed bewust moet zijn van een opvoedkundige taak bij opgroeiende kinderen. Er is toen geconstateerd dat de beheerder van de speeltuin deze taken serieus nam en dit werk goed deed.

Ruim een jaar later kiest een meerderheid van de raad voor een visie op het welzijnswerk die hier haaks op staat.

De SP vindt het dan ook ongelooflijk dat er per 1 januari 2008 twee speeltuinbeheerders zijn wegbezuinigd, omdat bewoners hun eigen wijk moeten gaan vormgeven en zelf een actieve inbreng moeten gaan leveren in de buurt. Je kunt een samenleving niet dwingen tot vrijwilligerswerk vanaf de datum dat het de overheid het beste uitkomt. Je kan hoogstens je best doen om er met z'n allen naar toe te groeien zodat mensen meer actief willen zijn.

U bent hier