h

Lagere opbrengsten afvalenergieberdrijf

29 november 2007

Lagere opbrengsten afvalenergieberdrijf

Lagere opbrengsten afvalenergiebedrijf

Schriftelijke vragen van Maureen van der Pligt over de lagere opbrengst van het afvalenergiebedrijf voor 2007.

Inleiding

Op 15 november 2007 werd in de raadscommissies voor financin en bedrijven duidelijk dat de geraamde opbrengst van het afvalenergiebedrijf (AEB) voor 2007 enkele miljoenen euro's lager zal uitvallen dan gepland. Dit wordt veroorzaakt door de mindere opbrengsten uit de energieproductie. Uit een toelichting van de heer Berenpoot (directeur AEB) bleek dat er vooral problemen waren in de elektriciteitsopwekking door het AEB. De energiebaten voor de nieuwe hoog-redementcentrale vallen lager uit door opstartproblemen die van incidentele aard zijn. Er werd gesproken van 1500 problemen die door een programma met verbeterpunten inmiddels waren teruggebracht tot 750 punten. De energieopwekking is kennelijk een zeer innovatieve en derhalve ook riskante onderneming.

Het minder leveren van elektriciteit leidt tot:
a) een derving aan omzet;
b) onbalanskosten op de markt door het niet geproduceerde volume; en
c) een verlaagde opbrengst van de MEP-subsidie door het realiseren van een lager energetisch rendement.
Ofwel, zoals ook werd beaamd in genoemde commissie: een driedubbel verlies voor de gemeente Amsterdam. Het klassieke rendement van een energiecentrale is 20-22%. Het rendement van de AEB moet uiteindelijk komen te liggen op 30%.

Vragen

1. Op welk rendement is de energie weggezet op de markt? De heer Berenpoot wist te melden dat men niet op 30% had ingezet ,maar ook niet conservatief genoeg. Op welk rendement dan wel?
2. Wat is de totale boete bij teveel megawatt leveren (per megawatt)?
3. Wat is de totale boete bij te weinig megawatt leveren (per megawatt)?
4. Op welk rendement wordt vanaf 15 november 2007 weggezet op de markt en wat wordt dat in 2008?
5. Wanneer verwacht men alle problemen te hebben opgelost en stabiel te draaien en constant te leveren?
6. Mocht dit pas in 2008 zijn: gaan de problemen met de electriciteitsopwekking consequenties hebben voor de begroting van 2008? En wat is dan de bandbreedte van die financiƫe consequenties?

Maureen van der Pligt.

U bent hier