h

Motie

30 november 2007

Motie

Motie gratis legitimatiebewijzen voor minima

De Stadsdeelraad Amsterdam-Noord, in vergadering bijeen op 28 en 29 november 2007,

constateert dat

• in Nederland een legitimatieplicht geldt vanaf de leeftijd van 14 jaar
• een paspoort in Noord 48,35 euro kost en een identiteitskaart 40,70 euro
• voor legitimatiebewijzen geen bijzondere bijstand wordt verleend
• het vaststellen van tarieven van legitimatiebewijzen geen bevoegdheid van ons stadsdeel is, maar van de gemeente

overweegt dat

• de kosten van de verplichte legitimatiebewijzen een vervelende extra financiëe last zijn voor gezinnen en ouderen die het moeten doen van een minimuminkomen
• er al jaren wordt geklaagd dat er te weinig gebruik wordt gemaakt van de bijzondere bijstand

draagt het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam-Noord op:

• bij het gemeentebestuur met kracht aan te dringen op een regeling die minima eens per vijf jaar een gratis paspoorten of identiteitskaarten biedt
• daarbij de mogelijkheid te opperen van het inzetten van de bijzondere bijstand ter financiering van deze regeling
• de deelraad op de hoogte te houden van de reactie van het gemeentebestuur op deze motie en als gevolg daarvan genomen stappen

en gaat over tot de orde van de dag.

Daniël Peters

U bent hier