h

Motie

20 november 2007

Motie

Motie participatie winkeliers - Programmabegroting 2008

Motie bij Programmabegroting 2008.

De deelraad besluit de portefeuillehouder opdracht te geven initiatieven te ontplooien waardoor de participatiegraad van winkeliers aan de winkeliersverenigingen minimaal 10% wordt.

Leen Beukelaar, SP

U bent hier