h

Referendumcomité tegen bebouwing van het Domela Nieuwenhuisplantsoen

6 november 2007

Referendumcomité tegen bebouwing van het Domela Nieuwenhuisplantsoen

In de Spaarndammerbuurt is een referendumcomité opgericht dat strijdt tegen bebouwing van het Domela Nieuwenhuisplantsoen. In de plannen van het stadsdeel dreigt het plantsoen te verworden tot een 'achtertuin' van woningen die van de politiek gebouwd moeten worden zodat de herinrichting van het plantsoen bekostigd kan worden. Het referendumcomit wil vooral bewoners hierin het laatste woord geven en het niet overlaten aan politiek gekonkel in de deelraad.

Ontwerp
De herinrichting van het plantsoen zou gezamenlijk met bewoners worden ontworpen. Participatie wordt echter met de mond beleden maar in praktijk teniet gedaan. Een groep bewoners heeft een ontwerp gemaakt dat breed gedragen wordt. Dit ontwerp wordt door wethouder Steenwinkel echter regelrecht de prullenbak ingegooid omdat het "niet kostendekkend zou zijn"; een eis die door hemzelf, maar niet door de raad naar voren is geschoven. Volgens het comit is dit onzin en ontbreekt het vooral aan politieke wil om het geld hiervoor te vinden. Bewoners en groepen uit de buurt hebben aangegeven prima te kunnen leven met een gefaseerde herinrichting van het plantsoen en roepen de politiek op het benodigde geld hiervoor op de begroting te reserveren en fondsen hiervoor te werven.

Bebouwing
De wethouder wil echter alsnog bebouwing op het plantsoen. Alsnog, omdat eerdere wilde plannen van voormalig wethouder Bartlema zijn afgestemd, maar nog steeds door velen op het stadsdeel gekoesterd worden. De hoogbouw is afgestemd, maar bebouwing blijft een 'must' om zo de Spaarndammerbuurt meer allure te geven en stedelijk op de kaart zetten. Probleem voor de wethouder en de voorstanders in de deelraad is alleen dat nou juist hier bewoners massaal op tegen zijn. Het referendumcomt wil dat al die bewoners een kans krijgen zich uit te spreken over dit onderwerp.

Groen plantsoen
Wij willen een groen plantsoen als groene entre voor de buurt met behoud van alle bomen, een leuk thee- of pannekoekenhuis, een fontijn en een speeltuintje voor de kleintjes. Kortom: een groene oase in een gezellige volksbuurt.

Referendum
Daarom gaan wij een referendum organiseren om het besluit dat 13 november op de agenda van de deelraad Westerpark staat aan de bewoners voor te leggen. Wij zijn er van overtuigd dat een duidelijke meerderheid ons standpunt zal steunen in een referendum. Op uiterlijk 9 November zullen wij 250 handtekeningen van buurtbewoners hiertoe indienen bij de deelraad, conform de referendumverordening Westerpark.

Het referendumcomité 'Domela Nieuwenhuisplantsoen GROEN!' is een initiatief van:
SP-Westerpark
De Rode Morgen Amsterdam
Bewoners en Actiecomit SASH (Stop Afbraak Sociale Huisvesting) Spaarndammerbuurt
Amsterdam Anders De Groenen

Voor vragen en meer informatie kunt u bellen of mailen met:
Harm-Jan Kamstra (SP-Westerpark) 020-6821448 of 06-15563943 (roodkabouter@hotmail.com)
Angelique Storm (SASH Spaarndammerbuurt) 020-6865274 of 06-18216849

U bent hier