h

SP/CDA-motie voor aanpak vuilnisprobleem aangenomen

30 november 2007

SP/CDA-motie voor aanpak vuilnisprobleem aangenomen

Duidelijke voorlichting en daarna betere handhaving, dat is de kern van een plan van SP en CDA om korte metten te maken met het groeiende vuilnisprobleem in Amsterdam-Noord. SP-fractievoorzitter Daniël Peters: "Rondom ondergrondse containers ontstaan steeds vaker kleine vuilnishopen. Noord verslonst op deze manier, daar moet wat aan gebeuren."

De rommel rond de containers is veel Noorderlingen al enige tijd een doorn in het oog. Mensen dumpen er niet alleen hun huisvuilzakken naast, maar stapelen ook vaak grofvuil tegen de containers aan. Dat leidt soms zelfs tot gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld omdat kinderen het grofvuil als speelgoed gebruiken. Om dit probleem aan te pakken dienden SP en CDA deze week samen een motie in. De motie werd aangenomen, alleen de PvdA stemde tegen.

De SP is van mening dat de verrommeling van de Noordse straten met name het gevolg is van onwetendheid. “Mensen hebben nooit begrepen waarom ze een pas nodig hebben om de containers te openen. Sommige mensen wantrouwen het systeem en denken dat geregistreerd wordt hoe veel zakken zij in de container gooien, terwijl dat niet zo is”, legt Peters uit. “SP en CDA willen daarom dat nog een keer goed duidelijk wordt gemaakt aan alle Noorderlingen hoe het ondergronds inzamelsysteem werkt, en vooral ook dat grofvuil gratis wordt opgehaald als mensen daar voor bellen. En natuurlijk moet gezorgd worden dat ieder huishouden in Noord een vuilnispas heeft.”

Maar sommige mensen zijn ook lui en onwillig, denken SP en CDA, en daarom moet na die brede informatiecampagne wel gehandhaafd worden. “Als goed duidelijk is gemaakt hoe het wel moet, mogen de mensen die zich niet aan de regels houden best aangepakt worden”, zegt Peters. Daarvoor zijn dan wel meer milieuagenten nodig dan de vier die Noord nu heeft.

De twee partijen hebben het bestuur van Noord ook gevraagd meer ruchtbaarheid te geven aan de mogelijkheid om een containerlocatie te adopteren. Noorderlingen die een locatie adopteren, houden die plek schoon voor zover mogelijk en bellen het stadsdeel als er grofvuil moet worden weggehaald. “Als dit plan goed wordt uitgevoerd, houden we Noord samen netjes”, aldus Peters.

Klik hier voor de tekst van de motie.

U bent hier