h

Zeeburg heeft 2 miljoen extra te besteden, maar bezuiniging op welzijn gaat door

25 november 2007

Zeeburg heeft 2 miljoen extra te besteden, maar bezuiniging op welzijn gaat door

Als 2008 het keerpunt is voor een wat meer financieel rooskleurige toekomst van het stadsdeel, dan zou er ook echt meer geld naar de sociale sector moeten. Zo kunnen de Zeeburgers die het nodig hebben meedelen.

De begroting van het stadsdeel bevatte wederom mooie woorden. De extra 9 ton die genvesteerd wordt in de sociale sector gaat voor een heel groot deel op aan extra kosten door de groei van het stadsdeel, het nakomen van eerder gemaakte afspraken en de eigen stadsdeelorganisatie. Er wordt dus nog steeds vastgehouden aan de forse bezuiniging op het welzijnswerk in Zeeburg. Minder geld voor het kinderwerk, het jongerenwerk en voor ouderenvoorzieningen.

Het personeel van welzijnswerk liet zich niet onbetuigd. Uiteindelijk kwam er wel meer duidelijkheid over hun nieuwe werkgever, de nieuwe welzijnsorganisatie. Voor de vrijwilligers is het nog steeds onduidelijk waar zij aan toe zijn. Ook onder hen leidt dit tot grote onrust.
Dat was voor de SP-fractie onverteerbaar. Als je enerzijds zegt dat het financieel goed gaat, maar tegelijk de mensen in de kou laat staan, dan is er iets helemaal mis.

Wel slaagde de SP er tijdens de begrotingsbehandeling in, gesteund door de PvdA, de toezegging te krijgen dat er meer middelen komen voor de ouderenadviseurs. Maar het doorvoeren van de bezuinigingen op welzijn was voor de SP-fractie reden om tegen de begroting van het stadsdeel voor het jaar 2008 te stemmen.

U bent hier