h

De bomen in de Javastraat

29 december 2007

De bomen in de Javastraat

Moeten de bomen in de Javastraat nu gekapt worden of niet? De juridische strijd om het behoud van de bomen is in een nieuwe fase gekomen.

Al geruime tijd hebben veel bewoners problemen met de plannen van het stadsdeel om de Javastraat te herinrichten. Een plan waarvoor alle bomen in de straat gekapt moeten worden. Diverse bewoners hebben enige tijd geleden dan ook bezwaren tegen de bomenkap in de Javastraat ingediend.

De bezwarencommissie heeft nu diverse bezwaren gegrond verklaard. Het Dagelijks Bestuur van Zeeburg heeft echter al laten weten toch met haar plannen door te gaan, ondanks de uitspraak van de bezwarencommissie.
Dat wil niet zeggen dat die kap nu al vaststaat. Degenen die bezwaar hebben gemaakt kunnen bij de rechtbank een voorlopige voorziening aanvragen, waarin gevraagd wordt dat er geen bomen gekapt worden tot er duidelijkheid is of de rechtbank hun bezwaren tegen het kappen steunt. Als die voorlopige voorziening gegrond wordt verklaard, dan kan het DB niets doen in de Javastraat. En dat terwijl de herinrichting voor eind 2008 klaar moet zijn, anders krijgt Zeeburg geen europees geld om haar plannen te bekostigen.
Kortom, de kans is groot dat de bomen blijven staan.

Het Dagelijks Bestuur heeft dit helemaal aan zichzelf te danken. Toen zij met haar plannen kwam om alle bomen te kappen, kwamen bewoners met alternatieve plannen waarbij de Javastraat opgeknapt kon worden en in ieder geval de grote iepen konden blijven staan. Maar voor wat creativiteit moet je niet in Zeeburg zijn. Het Dagelijks Bestuur weigerde te onderzoeken of die plannen van de bewoners uitgevoerd konden worden en ging stug haar eigen gang. Als bewoners nu eens serieus worden genomen en naar hun argumenten wordt geluistert, dan had dit allemaal niet gehoeven.

De gevolgen zijn nu voor rekening van het Dagelijks Bestuur.

U bent hier