h

Deel uw ervaringen met woongroep SP Centrum

12 december 2007

Deel uw ervaringen met woongroep SP Centrum

In juni 2007 publiceerde SP Centrum het "Zwartboek Splitsen - huurdersleed bij het splitsen van particuliere woningen", waarin huurders hun treurige verhalen deden over wat zij hadden moeten meemaken nadat de eigenaar had besloten hun pand in meerdere koopwoningen te splitsen. Gesteund door de reacties op dit rapport is de woongroep van SP Centrum ertoe overgegaan zijn werkterrein uit te breiden. De woongroep doet daarbij een beroep op huurders in de binnenstad om hun ervaringen te delen.

De woongroep wil goede en slechte ervaringen van huurders verzamelen die zij hebben opgedaan in hun contacten met hun verhuurders, particulieren of woningcorporaties, maar ook met ambtenaren van stadsdeel Centrum. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan de maximale huurverhogingen die nu alom op basis van het puntensysteem worden opgelegd. Of aan een verhoging omdat de woning eens op de landelijke monumentenlijst is geplaatst, waardoor nieuwe huurders 15 of 30% meer moeten betalen dan hun voorgangers of hun buren. Wij denken ook aan kopers van pas gesplitste appartementen die teleurgesteld zijn over de staat van hun nieuwe woning die geheel opgeknapt zou zijn, maar dat niet is. Ook zijn we benieuwd of de procedures, die het stadsdeel volgt duidelijk zijn en of het stadsdeel zich daar altijd aan houdt. Wordt bijvoorbeeld een verbouwing voor een splitsingsvergunning binnen de termijn die daarvoor staat, uitgevoerd?

Als gevolg van de gegevens die wij al bij de voorbereiding van het Zwartboek hebben verzameld, beschikken wij thans over informatie over het gedrag van een niet gering aantal verhuurders. Wie over zijn verhuurder meer wil weten, kan zich daarom richten tot de contactpersoon van kerngroep Centrum : amsterdamcentrum@sp.nl of bellen met 06-41197713 (Nelly Duijndam)

Maar natuurlijk zijn wij niet de enigen bij wie u uw ervaringen met uw verhuurder kwijt kunt. Daar is het "Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag" speciaal voor opgericht: meldpunt@wswonen.nl, NZ Voorburgwal 32, telefoon: 020-5230199. Altijd een luisterend oor.

U bent hier