h

Eindelijk een echt links bestuur in Oost/Watergraafsmeer mogelijk!

17 december 2007

Eindelijk een echt links bestuur in Oost/Watergraafsmeer mogelijk!

Onlangs heeft GroenLinks de stekker uit de coalitie getrokken. In een verklaring is als voornaamste reden gegeven dat het in de huidige samenwerking onmogelijk is om links beleid uit te voeren. Hier ligt dus een kans om in ons stadsdeel tot een echt links bestuur te komen, waar zaken als armoedebestrijding, behoud van voldoende sociale woningen en het eerlijker verdelen van de middelen meer prioriteit moeten krijgen.

Dat de samenwerking niet soepel verliep, is al veel langer bekend. De onduidelijke houding van mevrouw Tanja, portefeuillehouder namens GroenLinks, en haar tegenstrijdige verklaringen binnen en buiten de raad hebben hiertoe zeker bijgedragen. Dit leidde tot meerdere conflicten met de raad. De SP heeft al op 19 maart 2007 met een motie van aanmoediging op het hardnekkige karakter van deze onmogelijke situatie gewezen. De coalitie negeerde de motie en besloot om door te worstelen.

Vorige week was kennelijk de maat vol voor de coalitiepartijen. De kritiek van de PvdA op Tanja werd in het Parool breed uitgemeten.

De fractievoorzitter van GroenLinks gaf in haar verklaring aan dat de fractie zich mede door de berichtgeving dusdanig belemmerd voelt in het uitvoeren van een groen en sociaal beleid, dat deelname aan de coalitie niet langer mogelijk is. Tanja kan hierdoor haar positie als portefeuillehouder ook niet langer aanhouden.

Het heeft de fractie van de SP zeer verbaasd dat de verklaring vooral ingaat op de ontbreken aan een goede basis voor samenwerking om tot een links en groen beleid te komen. Nog geen 2 weken geleden zijn diverse ?groene? moties van GroenLinks gesteund, ook door de coalitiepartners.

Hoe hard heeft GroenLinks zich eigenlijk gemaakt als het gaat om armoede bestrijding of het terugdringen van autoverkeer, de grootste luchtverontreiniger in het stadsdeel?

Bezoekers van Carr worden straks aangemoedigd om met de auto te komen door een grote parkeergarage onder het Rhijnspoorplein aan te leggen. Verder worden er met instemming van GroenLinks vanaf de Gooiseweg tot aan het Rhijnspoorplein een hele reeks parkeergarages (o.a. Amstelstation, Parooldriehoek) gebouwd die veel verkeer zullen aantrekken. De luchtkwaliteit zal hierdoor nog verder verslechteren?

Wat schieten de bewoners van Oost/Watergraafsmeer op met deze actie van GroenLinks? Worden er nieuwe perspectieven geboden? Breken er andere tijden aan, waardoor echt links beleid mogelijk wordt..? We moeten nog zien wat er gebeurt. De betrokken partijen hebben al eerder de kans op een echt links beleid laten liggen. De SP werd per slot van rekening tijdens de coalitieonderhandelingen in maart 2006 al na 5 minuten buiten spel gezet?

Het is aannemelijker dat de huidige spelers weer bij elkaar zullen kruipen om met een simpele 'zoek en vervang' van de portefeuillehouder, het huidige beleid rustig voort te zetten. Dit betekent vooral aandacht voor grote projecten en weinig maatregelen waar bewoners van Oost/Watergraafsmeer echt beter van worden.

U bent hier