h

Gaat het om Fountainhead, gaat er niets normaal

28 december 2007

Gaat het om Fountainhead, gaat er niets normaal

Op de plaats waar de kolos Fountainhead moet verrijzen ligt al jarenlang een trapveldje. Een stukje groen in het Oostelijk Havengebied dat druk wordt gebruikt. Er is duidelijk een grote behoefte aan een trapveld. De raad heeft besloten dat voor de eerste paal voor de bouw van Foutainhead de grond in gaat er een alternatieve speelplek gereed moet zijn.

Het stadsdeel heeft op een herfstige woensdagmiddag op het nabijgelegen veldje een informatiebijeenkomst georganiseerd. Dit ging voornamelijk over het toekomstige speelterrein en maar voor een klein deel over de alternatieve speelplek. Slecht bezocht, want slechts enkele tientallen buurtbewoners zijn langs geweest. Van die enkele tientallen bezoekers was een kleine meerderheid wel voor het alternatieve trapveldje.

Wat schetst vervolgens onze verbazing als het Dagelijks Bestuur met een notitie komt, gebaseerd op die slecht bezochte informatiebijeenkomst, en concludeert dat er "weinig animo" is voor een alternatief trapveldje.
Het is een gotspe. Een kleine enqute op een slecht bezochte informatiebijeenkomst, waarvan absoluut niet duidelijk is dat die belangrijk is voor de besluitvorming is de aanleiding om het aan te leggen trapveldje af te blazen. In de commissie Fysiek van begin december werd dit voorstel, dat lijnrecht inging tegen een eerder raadsbesluit, door de andere partijen gesteund.

Waarom worden toezeggingen van besturen als het gaat om grote bouwprojecten toch altijd onder het grasveld geveegd? Het lijkt erop dat er een excuus is gezocht om niet te doen wat een eerdere raad wilde, en de meerderheid van de raad gaat daar kritiekloos mee akkoord. De SP vindt het belachelijk dat er zo met de inbreng van buurtbewoners wordt omgegaan.

U bent hier