h

Garage Cremerplein op verkeerde plek

19 december 2007

Garage Cremerplein op verkeerde plek

Er is een tekort aan openbare ruimte, dus ondergronds parkeren is een goede oplossing. Op zich is een garage vlakbij de ring ook een goed idee. Aan het begin van de Overtoom zou deze de overlast kunnen verminderen die een van de meest vervuilde straten van Amsterdam geeft. De SP is niet tegen ondergrondse garages, maar niet op deze plek: het
Cremerplein.

"Waarom moet die pers hier komen? Is dit het zoveelste prestigeobject van het stadsdeel?" zegt SP-deelraadslid Gabi Choma. "De ondergrondse is nou uitgerekend op deze plek geen winst aan openbare ruimte. Die is hier juist in overvloed. Bovendien is er op het Cremerplein geen draagvlak voor bij de bevolking." Het plein is net op initiatief en met grote inzet van de bewoners opgeknapt en moet nu alweer op de schop. Beter zou bijvoorbeeld het Kwakersplein zijn. Daar is veel te winnen aan ruimte met een ondergrondse garage. Ook is er een goed alternatief bij het Surinamerplein. Hierover vindt nu onderhandeling plaats met stadsdeel de Baarsjes (waarmee we mogelijk in 2015 samengaan).

Op 4 december hebben bewoners met hun kinderen een lawaaioptocht gehouden uit protest tegen de bouw van de garage. Ondanks het protest van de bewoners hebben de coalitiepartijen toch besloten de plannen door te zetten. De SP is faliekant tegen.
De SP en D66 zijn de enige partijen die de bewoners rond het Cremerplein ondersteunt.

Zie voor meer infromatie de onafhankelijke bewonersgroep 'Wij, Jan Cremer' www.cremerplein.nl

U bent hier