h

Het imago van Noord

1 december 2007

Het imago van Noord

Afgelopen week werd in de deelraad de begroting van Amsterdam-Noord behandeld. SP-fractievoorzitter Daniël Peters sprak in zijn algemene beschouwingen over het imago van Noord en waarom het stadsdeel geen promotiecampagnes nodig heeft.

Peters ontving in oktober een uitnodiging van stadsdeelvoorzitter Rob Post om samen met andere fractievoorzitters onder het genot van een etentje na te denken over het imago van Noord. De SP twijfelde over deelname aan dit etentje, want principieel gezien vindt zij het ontoelaatbaar dat voor de financiering van dit soort uitstapjes ons belastinggeld wordt gebruikt. Maar het was ook de SP die zich eerder kritisch uitliet over het nut en de noodzaak van een dergelijke imagocampagne. Niet aanwezig zijn bij dit etentje betekent niet mee kunnen denken over een eventuele promotiecampagne.

Uiteindelijk besluit de SP niet in te gaan op de uitnodiging. Door het directe contact dat de SP met de inwoners van Noord heeft, is het namelijk volstrekt duidelijk hoe het imago van Noord moet zijn: sociaal, solidair, groen, schoon, sterk en duidelijk en open naar zijn inwoners. Het is daarom niet nodig om een promotiecampagne te organiseren. “Het is veel beter en goedkoper om ons, leden van de raad, Noord te laten promoten” aldus Peters.

U bent hier