h

Motie

20 december 2007

Motie

Motie digitale archivering

Motie bij het Milieuprogramma. De Deelraad besluit het DB op te dragen om
- uit te zoeken in hoeverre digitale archivering wettelijk al is toe gestaan, dan wel binnen afzienbare tijd wordt toegestaan en er vervolgens toe over te gaan;
- dan wel zich in te zetten dat digitale archivering tot de mogelijkheden gaat behoren

PvdA, SP

U bent hier