h

Nieuw welzijnsaanbod? Speeltuin op slot!

25 december 2007

Nieuw welzijnsaanbod? Speeltuin op slot!

Vanaf 1 januari 2008 zijn er in Zeeburg geen professionele speeltuinbeheerders meer. De nieuwe welzijnsorganisatie Civic Zeeburg mag er een jaar over doen om vrijwilligers te vinden die het beheerderswerk overnemen. Zolang die niet gevonden zijn, zijn de kinderen de grote verliezers. Daarom voert de SP op zaterdag 29 december actie. Speeltuin Gerardus Majella, Tidorestraat 172, gaat die dag open van 12:00 tot 14:00 uur.

De deelraad was er nog geen twee jaar geleden van overtuigd dat een speeltuinbeheerder van onschatbare waarde is voor veilig en verantwoord spelen. Ook was de raad toen van mening dat het stadsdeel zich goed bewust moet zijn van een opvoedkundige taak bij opgroeiende kinderen. Nog geen jaar later kiest een meerderheid van de raad voor een visie die hier haaks op staat.

De SP vindt het ongehoord dat het stadsdeel per 1 januari 2008 twee speeltuinbeheerders wegbezuinigt. Je kunt een samenleving niet dwingen tot vrijwilligerswerk vanaf de datum dat het de overheid het beste uitkomt. Het was beter geweest als het stadsdeel haar oude standpunt - professionele speeltuinbeheerders zijn nodig voor veilig en verantwoord spelen - had gehandhaafd.

Zaterdag 29 december
Van 12:00 tot 14:00 uur
Speeltuin Gerardus Majella, Tidorestraat 172

Wil je meehelpen, neem dan contact op met Helmie Bijleveld, 06-247 64 004

U bent hier