h

De kap gaat door

27 januari 2008

De kap gaat door

Het doek is gevallen. De prachtige, dertig meter hoge iepen in de Javastraat worden geveld. De Raad van State heeft besloten dat het stadsdeel door mag gaan met haar kapplannen.

Hierbij willen wij onze grote waardering uitspreken voor de actievoerders die tot op het laatst hebben geprobeerd de kap tegen te houden. Zij hebben veel werk verzet.
Toen de kapvergunning werd aangevraagd kwamen zij met een creatief, goed doorgerekend alternatief voor de Javastraat. Hierbij konden de herinrichtingsplannen voor de Javastraat gewoon doorgaan, maar met behoud van de bomen.

Het Dagelijks Bestuur van Zeeburg (PvdA/GroenLinks/VVD) week echter geen millimeter van haar eigen plannen. De bomen moesten weg. Later zullen er weer wel nieuwe bomen geplant worden, maar die moeten wel veel kleiner zijn. Een Javastraat die als een statige laan wordt overhuifd door een groen dak is definitief van de baan.

Het ergerlijke is hierbij ook de manier waarop het DB de plannen heeft doorgedrukt. Enkele jaren geleden ontwikkelde het DB plannen om de Javastraat opnieuw in te richten. De straat moest veiliger worden. Het is nu vaak een chaos met tweerichtingsverkeer en fietsers die op de rijbaan overal moeten proberen tussendoor te laveren. De fietserbond kwam met een plan voor eenrichtingsverkeer. Maar alle plannen moesten wijken voor het DB-voorstel voor een ‘wereldpassage’. In het vinden van mooie loze leuzen is men wel goed. Maar juist dit plan levert geen veiliger straat op.
Bij deze technische discussies stond ergens in de plannen dat de bomen van de Javastraat in dit plan gekapt moesten worden. Hierover was nooit gecommuniceerd met de bewoners en gebruikers van de Javastraat. Die waren door alle verkeersmodellen allang afgehaakt. Pas bij het aanvragen van de kapvergunning kwam men er achter dat het DB inderdaad van plan was alle bomen te kappen.

Vervolgens bleek hoe de inspraak een wassen neus is. Er was een druk bezochte bijeenkomst. Hier werden ook de alternatieve plannen van de bewoners gepresenteerd, die met kleine wijzigingen in het bestaande plan kans zagen om de bomen te handhaven. Alle voorstellen die afweken van wat PvdA/GroenLinks/VVD wilden werden van tafel geveegd.

Ook de uitspraak van de Raad van State laat zien dat dit soort inspraak puur loze show is. De procedure ging om een kapvergunning, maar als er een herstructurering ten grondslag ligt aan de kapvergunning kan deze niet worden aangevochten. Wat is dan de nut en noodzaak om de mensen een fopspeen voor te houden die inspraak heet?

Overigens is het besluit van de Raad van State al wel bekend, maar de inhoudelijke argumentatie volgt later. Als er reden toe is komen wij hier nog op terug.

Deze zomer zal de Javastraat helemaal op de schop gaan. Hij zal niet veiliger worden: er blijft tweerichtingsverkeer en er komt geen aparte fietsstrook.
En het zal nooit meer een statige groene laan zijn.

U bent hier