h

Kansen voor echt sociaal beleid in Oost-Watergraafsmeer

9 januari 2008

Kansen voor echt sociaal beleid in Oost-Watergraafsmeer

Na de bestuurscrisis in Oost-Watergraafsmeer liggen er nu kansen voor echt sociaal beleid in dit stadsdeel. Na het terugtreden van GroenLinks uit het stadsdeelbestuur is een nieuw beleid met de SP mogelijk. SP-fractievoorzitter Karen Wegner: "De komende weken zullen we met de PvdA en Meerbelangen gaan bekijken of zij ook de kansen voor een sociaal en menselijk beleid in ons stadsdeel zien. Wij grijpen deze kans in ieder geval met beide handen aan."

De SP zal zich bij de onderhandelingen inzetten voor een verbetering van het woonbeleid, het terugdringen van de armoede en het vergroten van de leefbaarheid. Wegner: "De afgelopen periode zijn de problemen op de woningmarkt, zeker voor mensen met een kleine beurs, alleen maar groter geworden. In het stadsdeelbestuur willen we dit aanpakken door de sociale woningvoorraad niet nog verder af te breken en de belangen van de bewoners centraal te stellen."

Bij de armoedebestrijding moeten volgens de SP vooral de aanwezige voorzieningen beter bereikbaar worden voor degenen die ze nodig hebben. Wegner: "De complexiteit van regelgeving en de wirwar aan instanties kosten de hulpverleners veel tijd en zorgen voor extra stress en kopzorgen bij de clinten. Dat kan een stuk beter."

Ook de leefbaarheid van de wijken moet snel aangepakt worden. Wegner: "De afgelopen jaren zien we dat de problemen zich opstapelen, vooral in de Transvaalbuurt. Om de leefbaarheid te vergroten wil de SP nu snel concrete plannen op tafel en vooral efficinte aanpak daarvan. Als de PvdA en Meerbelangen dit ook willen, pakken wij graag de handschoen op om de wijken voor de inwoners van Oost-Watergraafsmeer veel prettiger en veiliger te maken vanuit het stadsdeelbestuur."

U bent hier