h

Sloopplannen Nieuw-West tegen de zin van de bewoners

27 februari 2008

Sloopplannen Nieuw-West tegen de zin van de bewoners

Om te onderzoeken of de bewoners van Nieuw-West het eens zijn met het vernieuwingsplan Parkstad dat de sloop van duizenden sociale huurwoningen tot gevolg heeft verspreidde de SP folders in de wijken. Honderden werden door bewoners ingevuld en teruggezonden.

Uit de antwoorden op de vragen en de zelf toegevoegde opmerkingen blijkt zonneklaar dat meer dan 90 procent van de bewoners het helemaal niet eens is met de voorgestelde rigoureuze sloopplannen. Zij willen in hun woning blijven wonen, in hun eigen buurtje waar ze zich thuis voelen. Aanpak van achterstallig onderhoud van de woning en de buurt, renovatie, dat is wat ze willen. Uit een daarna gehouden SP onderzoek waarbij deur aan deur bewoners persoonlijk werden ondervraagd komt hetzelfde beeld naar voren. Het is de hoogste tijd dat de woningcorporaties en de deelraden worden gewezen op deze uitkomsten die in schril contrast staan met hun eigen onderzoeken. De SP Nieuw-West gaat dit samen met bewoners binnenkort doen.

U bent hier