h

SP vraagt opheldering over verdwijnen buurtplatforms

21 februari 2008

SP vraagt opheldering over verdwijnen buurtplatforms

De deelraad was nog niet op de hoogte en een alternatief was nog niet voorhanden, maar toch deelde het Dagelijks Bestuur van Noord onlangs de buurtplatforms mee dat zij worden opgeheven. “Het had handiger gekund”, zei portefeuillehouder Van Schaik in antwoord op kritische vragen van de SP-fractie in de raadsvergadering woensdag.

De SP was zeer verrast door het recente besluit van het bestuur om per direct de buurtplatforms op te heffen. In de platforms komen drie keer per jaar afgevaardigden van het stadsdeel, corporaties, politie en welzijnsorganisaties samen met actieve buurtbewoners om de situatie in de buurt te bespreken. De platforms functioneren niet overal in Noord optimaal, maar zelden slecht en het overleg kan zeer zinvol zijn voor een buurt.

De afgelopen weken bleek dat de wethouder de beslissing de platforms te beindigen niet tevoren besproken had met de betrokken bewoners en organisaties. Ook de deelraad wist nog van niets. Daarnaast was onduidelijk of er iets voor de platforms in de plaats komt, in welke vorm dat zal zijn en of de huidige deelnemers zouden mogen meedenken over mogelijke wijzigingen. Reden genoeg voor SP-deelraadslid Erna Berends om de wethouder om opheldering te vragen.

Van Schaik gaf in antwoord op haar vragen in de deelraadsvergadering aan inmiddels in overleg te zijn met bewoners en organisaties over de veranderingen en beloofde hun reacties mee te nemen in de verdere besluitvorming. Bovendien zegde hij de raad toe dat er een inhoudelijke discussie over de platforms komt met raadsleden en betrokken bewoners voor er definitieve besluiten vallen.

U bent hier