h

Stegennotitie

1 februari 2008

Stegennotitie

In de vergadering van de deelraad van 31 januari heeft de SP het raadsvoorstel 'Stegen in de Oude Binnenstad' ingediend. De SP stelt daarin voor om niet bij voorbaat vast te leggen hoeveel stegen er weer open kunnen, maar eerst te onderzoeken welke stegen voor openstelling in aanmerking komen.

De fractie van de SP Centrum hecht zeer aan het feit dat openbare ruimte publiek toegankelijk dient te zijn. Echter waar de openbare orde en veiligheid in die openbare ruimte niet door de overheid gegarandeerd kan worden en bewoners en ondernemers daardoor hun woon-, leef- en werkklimaat in ernstige mate aangetast zien worden, kiest de SP-fractie ervoor, totdat deze problematiek zich niet meer voor doet, de stegen afgesloten te houden. De reacties van bewoners en ondernemers op de huidige plannen moeten uiterst serieus genomen worden. Indien er stegen zijn waar bewoners, ondernemers en de politie het eens zijn met openstelling, dan kunnen deze opengesteld worden. Waar politie, ondernemers en bewoners tegen openstelling zijn, stellen wij de bovengenoemde procedure tot onttrekking aan het openbaar verkeer voor zodat de juridische basis waarop de plaatsing van de hekken rust, geregeld is.

U bent hier