h

Verkoop stadsdeelpanden wordt eerlijker

23 februari 2008

Verkoop stadsdeelpanden wordt eerlijker

Stadsdeel Centrum gaat eerlijker regels maken voor de verkoop van zijn panden. Dit is het resultaat van een motie van de SP in de deelraad. Alleen de PvdA stemde daar tegen. Aanleiding was de merkwaardige gang van zaken bij de verkoop van een pand van het stadsdeel in de Tweede Laurierdwarsstraat. In het pand zit als huurder van het stadsdeel een coffeeshop. In 1999 kon de coffeeshophoudster het pand van de gemeente kopen voor 213.000 euro. Dit bedrag kon ze niet opbrengen. De koop ging daarom niet door. In 2004 bood het stadsdeel het pand opnieuw te koop aan, tegelijk met twee aangrenzende panden, ditmaal aan een projectontwikkelaar. Hij hoefde voor drie panden samen slechts 61.000 euro te betalen, en de coffeeshop dreigde op straat te worden gezet. Dankzij een andere motie van de SP kan de coffeeshop nu behouden blijven.

De projectontwikkelaar wil de panden verbouwen tot koopappartementen, en ze daarom leeg afnemen. Sindsdien probeerde het stadsdeel de coffeeshop weg te procederen. SP-raadslid Marnix Bruggeman was twee jaar met de zaak bezig. "Het gaat mij niet om dit individuele geval, maar om de ondoorzichtigheid bij het berekenen van de verkoopprijzen van stadsdeelpanden. Maar het is natuurlijk ook dieptriest dat het stadsdeel zo de coffeeshop van een hard werkende kleine onderneemster de nek omdraait. Ik had al twee notities over de zaak in de deelraad ingediend. Gelukkig zei begin dit jaar ook de kantonrechter dat het stadsdeel de huur aan de coffeeshophoudster voorlopig niet mag opzeggen."

De SP vroeg daarop het stadsdeelbestuur ervoor te zorgen dat de coffeeshop kan blijven bestaan. Deze motie werd aangenomen met alleen de stemmen van PvdA en VVD tegen. Dankzij de motie krijgt de coffeeshophoudster ook een vergoeding voor de advocatenkosten die ze heeft moeten maken. Bruggeman: "Zo komt deze zaak toch nog tot een goed eind. PvdA-bestuurder Els Iping had gezegd dat de ambtenaar die deze zaak behandelt de liefste ambtenaar van het hele stadsdeel is, en dat het stadsdeel niks verkeerd had gedaan. Dat mag allemaal zo wezen, maar wij kijken liever wat zakelijker. Ik ben daarom blij dat de deelraad ook onze tweede motie heeft aangenomen. Die motie draagt het stadsdeelbestuur op om nu een beleid te maken voor een doorzichtige manier van prijsvorming bij de verkoop van vastgoed. Eigenlijk vinden wij dat het stadsdeel helemaal geen panden moet verkopen. Wij willen juist dat het stadsdeel zelf als vastgoedontwikkelaar gaat optreden, om een dam op te werpen tegen de wildwest van woningcorporaties en andere projectontwikkelaars in het centrum. Het stadsdeel moet dan zelf natuurlijk wl transparant werken."

U bent hier