h

Bomen Melkweg voorlopig gered

1 maart 2008

Bomen Melkweg voorlopig gered

Er wordt geen boom gekapt op en rond sportpark de Melkweg zolang niet definitief duidelijk is hoe het tracé van de Tweede Coentunnel gaat lopen. Dat staat zwart op wit in het antwoord van stadsdeel Noord op 175 ingediende bezwaren tegen de kap.

De SP verzamelde de bezwaren in oktober vorig jaar in de buurten rond het sportpark. Kern van het bezwaar vormde, behalve het verdwijnen van veel groen, het feit dat de vergunning al werd aangevraagd terwijl er nog geen definitief tracbesluit was. SP-fractievoorzitter Daniël Peters is blij dat de bezwaarschriften serieus zijn genomen. “We hebben de toezegging van de wethouder nu op papier. Natuurlijk hebben we het liefst dat er helemaal niet gekapt wordt, maar nu weten we dat er in ieder geval niet voor niets bomen zullen verdwijnen.”

Om de kapvergunning te toetsen heeft het stadsdeel een natuuronderzoek uit laten voeren. Hieruit blijkt dat in het gebied veel vogel- en andere diersoorten huizen. Daarom mag er alleen in de periode van september tot januari worden gekapt, dus buiten het broedseizoen. De verleende kapvergunning is twee jaar geldig.

U bent hier