h

Kinderen in Centrum voor een euro naar zomerkamp

29 maart 2008

Kinderen in Centrum voor een euro naar zomerkamp

Stadsdeel Centrum gaat bekijken of kinderen uit minimahuishoudens voor een symbolisch bedrag van een euro per dag naar zomerkamp kunnen. De stadsdeelraad heeft dit besloten op voorstel van SP en GroenLinks. Er komt ook onderzoek naar gratis deelname aan sport- en cultuuractiviteiten voor deze kinderen. De stadsdeelraad nam de motie van SP en GroenLinks aan bij de bespreking van het armoedebeleid. Verder gaat het stadsdeel op voorstel van de SP met de andere stadsdelen bespreken of alle minima in Amsterdam recht kunnen krijgen op gratis paspoorten en identiteitskaarten. Met moderne automatiseringssystemen is het volgens de SP bovendien niet nodig dat minima aanvraagformulieren moeten invullen.

Met koppeling van bestanden wordt landelijk al gexperimenteerd. Daarmee kan bijvoorbeeld worden bereikt dat als iemand een paspoort aanvraagt, de ambtenaar een melding op zijn beeldscherm krijgt dat het paspoort gratis of met korting verstrekt moet worden. Op dezelfde manier kan ook automatisch kwijtschelding worden verleend voor bijvoorbeeld het betalen voor ophaal van huisvuil. Ook deze "automatische kwijtschelding" gaat stadsdeel Centrum op voorstel van de SP bij de andere stadsdelen en de centrale stad bespreken, zodat dit als gemeentebreed project ingevoerd kan worden. Daarbij komt ook ter sprake of de huidige papieren formulieren vereenvoudigd kunnen worden, zolang het systeem van automatische kwijtschelding er nog niet is.

De vier moties waarin de SP dit alles had voorgesteld, hoefden in de stadsdeelraad niet in stemming te komen. Het dagelijks bestuur nam de voorstellen al meteen over. SP-deelraadslid Erica Wever: "In het rijke stadsdeel Centrum wonen 7.000 minimahuishoudens, die hiermee geholpen zijn. Alle beetjes helpen."

U bent hier