h

Meerbelangen en PvdA kiezen niet voor sociaal beleid

11 maart 2008

Meerbelangen en PvdA kiezen niet voor sociaal beleid

De collegebesprekingen in Oost/Watergraafsmeer zijn gisteren op een teleurstelling uitgelopen. Na het vaststellen van een goed en sociaal bestuursprogramma blokkeerde Meerbelangen - tegen alle afspraken in - de deelname van de SP-wethouder aan het college. Met deze SP-wethouder zou de PvdA gedwongen worden alsnog om een college 'over rechts' te gaan onderzoeken in plaats van een echt links stadsdeelbestuur.

Voor SP-fractievoorzitter Karen Wegner is het onbegrijpelijk dat Meerbelangen aan het eind van het traject deze blokkade legt. "Om geheel onduidelijke redenen wijzen zij Willem Paquay af als stadsdeelbestuurder. Dit terwijl eerder besloten was dat elke partij zelf zijn wethouders mocht aanwijzen. Meerbelangen twijfelt aan de geschiktheid van Willem, terwijl ze deze man niet eens kennen. Over het feit dat de wethouder in het stadsdeel moet wonen, hebben wij hen nooit gehoord voordat wij met deze topkandidaat kwamen. Kennelijk zit Meerbelangen niet te wachten op een echt goede wethouder die goed sociaal beleid in het stadsdeel kan uitvoeren."

Met het nieuwe collegeprogramma wil de SP graag gaan besturen in Oost/Watergraafsmeer. Wegner: "Daarmee kunnen we echt de armoedebestrijding aanpakken, het stadsdeel actief laten worden in het oplossen van problemen en de mensen betrekken bij de belangrijke beslissingen van het stadsdeel. Een programakkoord alln is echter niet genoeg, dat zijn 'slechts' mooie woorden. Een standvastige en resultaatgerichte bestuurder is noodzakelijk om het programakkoord ook te realiseren."

U bent hier