h

12 miljoen winst, geen geld voor armoedebestrijding

29 april 2008

12 miljoen winst, geen geld voor armoedebestrijding

Stadsdeel Centrum blijkt in 2007 12 miljoen euro overgehouden te hebben. De SP-fractie in de stadsdeelraad is stomverbaasd. SP-fractievoorzitter Marnix Bruggeman: "Bij de laatste begrotingsbehandeling trok de raad drie ton extra uit voor jongeren, gehandicapten en de wijkcentra. Daarna heeft bestuurder Wil Codrington van GroenLinks ons als een kleuterklas toegesproken. Woedend was ze, omdat we in haar kas hadden zitten graaien. Voor echte noden is er zogenaamd nooit geld. Ook de SP is voor een zuinige overheid. Maar geef dan desnoods het geld terug aan de mensen."

Met de 12 miljoen winst in 2007 haalde het stadsdeel een nieuw record. In 2006 hield het stadsdeel ook al 8 miljoen over. Marnix Bruggeman: "Wij hebben voorgesteld de hoge precariobelasting voor de woonbootbewoners te verlagen. Nou, alsof we helemaal van god los waren. Nu blijkt dat er in 2007 drie miljoen mr aan precario is binnengekomen dan begroot."

Bruggeman heeft nog een voorbeeld: "Wij willen af van de lelijke steigerdoekreclame in het centrum, waaraan reclamebedrijven elk jaar miljoenen verdienen. Andere partijen zijn dat eigenlijk met ons eens. Maar toch blijven PvdA en GroenLinks tegen afschaffing, omdat het stadsdeel ook drie ton van die winst krijgt. Ja kom zeg. Als stadsdeel 12 miljoen overhouden, en dan zielig gaan zitten doen over een paar ton reclame-inkomsten, alsof het stadsdeel anders failliet gaat."

Voor armoedebestrijding heeft het stadsdeel in 2008 met pijn en moeite 65.000 euro uitgetrokken. Bruggeman: "Dat is exact 0,03 procent van de totale begroting. Terwijl er in het zogenaamd rijke Centrum wl 7.000 huishoudens op of onder het minimum zitten. Ja, rijk, dat is het stadsdeel zelf." Het eigen vermogen van het stadsdeel groeide in 2007 van 51 naar 70 miljoen euro. Het stadsdeel heeft inmiddels meer dan 65 miljoen op de spaarbank staan. Bruggeman: "In mijn jeugd, heel lang geleden dus, had je de Spaarbank voor de Stad Amsterdam. Die bank bestaat al lang niet meer, dus de naam is vrij. Kan Stadsdeel Centrum die naam nu mooi claimen."

U bent hier