h

Geen UMTS-antennes als 50 % huurders tegen is

10 april 2008

Geen UMTS-antennes als 50 % huurders tegen is

Stadsdeel Centrum moet bekijken of huurders toestemming hebben gegeven voor het plaatsen van UMTS-antennes op hun dak. Dit vraagt de SP in een motie die de deelraad op 24 april bespreekt. Volgens een landelijke afspraak uit 2002 mogen op wooncomplexen uitsluitend antennes worden neergezet, als minstens de helft van de huurders geen bezwaar heeft. Fractievoorzitter Marnix Bruggeman: "Het dagelijks bestuur van Centrum heeft een notitie Antennebeleid voor de binnenstad gemaakt. Die ziet er goed uit. De mogelijkheden om de nadelen te beperken worden benut. Wij willen in de raad van 24 april de puntjes op de i zetten."

In Stadsdeel Centrum staan bijna 150 antenne- installaties voor mobiele telefonie. Daarvan staan er 50 op woongebouwen. In 2002 hebben de rijksoverheid, de telecom-operators en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een nationaal Antenneconvenant gesloten. Daarin staat dat op woongebouwen geen antenne- installatie mag worden geplaatst indien meer dan 50 % van de woonadressen tegen is. Stadsdeel Centrum hanteerde tot nu toe een eigen regeling, maar gaat nu ook deze landelijke afspraak volgen. Bruggeman: "Mensen zijn ongerust als er telefoon-antennes op hun dak verschijnen. Wij willen dat het stadsdeel nagaat of voor die 50 installaties op woongebouwen toestemming is gevraagd aan de huurders. En als er nieuwe installaties komen, willen we k overleg met de telecombedrijven als een minderheid daar moeite mee heeft."

In de monumentale binnenstad zijn antenne-installaties ook ontsierend. Volgens het dagelijks bestuur worden antenne-installaties zelden inpandig geplaatst, en heeft het stadsdeel daarop geen invloed. Bruggeman: "Dat is te pessimistisch. De welstandsregels van het stadsdeel bepalen al sinds 2006 dat GSM-antennes zo mogelijk inpandig moeten worden geplaatst. De welstands- commissie moet daar op toezien." In een tweede motie vraagt de SP hiervoor aandacht. De SP wil dat de antennes in ieder geval achter glas komen te staan. Bruggeman: "Achter glas en zover mogelijk van plekken waar mensen wonen en werken. Tsja. Zelf ben ik de enige Nederlander zonder mobieltje. Dus voor mij zouden ze die hele handel gewoon mogen afbreken. Maar met dat standpunt maak ik me waarschijnlijk niet erg populair."

U bent hier