h

Lekker leven, maar even niet voor de vrijwilligers in Zeeburg

11 april 2008

Lekker leven, maar even niet voor de vrijwilligers in Zeeburg

Rondom de vrijwilligers in ons stadsdeel gaat veel mis. Zoveel dat de SP dit in de commissievergadering van 1 april met de andere partijden wilde bespreken. Helaas vonden de andere partijen het niet nodig. De zorg voor de vrijwilligers die niet meer in staat zijn te doen wat zij jaren hebben gedaan wordt niet gedeeld.

Op het gebied van welzijn vormen de vrijwilligers de kern. Zoals GroenLinks wethouder Hoek zei: ‘In de vernieuwing krijgen professionals juist de opdracht om vrijwilligers te betrekken, te ondersteunen en te faciliteren.’ De vrijwilligers zouden door Civic Zeeburg dus gekoesterd en ondersteund worden. Nu, na 3 maanden lijkt het tegendeel helaas waar.

De vrijwilligers en hun organisaties kunnen niet meer doen wat er van hen verwacht wordt, er is geen activiteitengeld, geen algemene onkostenvergoeding meer voor de vrijwilligers en er is nauwelijks tot geen overleg met Civic.
Veel vrijwilligers zijn al gefrustreerd afgehaakt en als er niet snel iets gebeurt zullen er meer volgen.

De Meevaart
Zo loopt het vrijwilligersspreekuur niet goed en de burenhulpdienst ligt stil. Dynamo heeft logischerwijs het gereedschap meegenomen en Civic heeft dit nog steeds niet opnieuw aangeschaft. En zonder materiaal valt er weinig te klussen. Twee van de 3 klussers zijn al afgehaakt. Er is nu alleen nog een tuinman zonder tuingereedschap.
De door Civic beloofde maandelijkse vrijwilligersvergoeding voor de 20 uur in de week werkende cordinator van die burenhulpdienst is na 3 maanden nog steeds niet uitbetaald.
Civic heeft geen geld voor een potje voor de burenhulpvrijwilligers. Voorheen kregen de vrijwilligers een kaart en een bloemetje op hun verjaardag. Ook werd er n keer per jaar samen goedkoop gegeten bij de banketbakkersschool. Dit als blijk van waardering voor de inzet en om het team in het zonnetje te zetten. Civic wil dit niet meer betalen. Er is geen budget.

Verder zijn er nog nauwelijks andere activiteiten. Het ontbreken van bijvoorbeeld de huiswerkbegeleiding heeft tot gevolg dat het aantal mensen dat de Nederlandse taalles volgt snel afneemt. Bijvoorbeeld een moeder kwam voor de Nederlandse les, terwijl haar kind naar de huiswerkbegeleiding ging. Nu die begeleiding er niet meer is, gaat moeder niet meer naar de taalles.

Verder zijn er een aantal praktische belemmeringen in de Meevaart. Als er in het jongerenproductiehuis muziek wordt gedraaid of er wordt gesport, dan hebben de mensen in de aangrenzende ruimtes daar last van. De taallessen worden eronder gegeven. Dat is niet meer te doen. Als je met de muziek erboven kunt meezingen of continue gebonk hoort is het niet makkelijk om de concentratie op te brengen om de les te volgen. Mensen haken hierom af.
Ook de toegankelijkheid van het gebouw is voor mensen met een handicap zeer beperkt. De lift is voor mensen met een scootmobiel onbruikbaar, de helling bij de voordeur te stijl en het toilet niet toegankelijk.

De Balk
In de Balk kwam een groep Marokkaanse vrouwen uit het Oostelijk Havengebied 1 2 keer in de week samen. De Balk is dicht en de afgelopen 3 maanden hebben zij geen alternatief aangeboden gekregen en konden zij dus niet samenkomen.

Dit zijn de verhalen die ons tot nu toe bereiken. Van het betrekken, ondersteunen en faciliteren van vrijwilligers is tot nu toe nog niet zoveel terecht gekomen. De SP vindt dit schrijnend. Maar dat de raadsleden van de andere partijen hier niet over willen praten om tot een oplossing te komen vinden we verbazingwekkend. Zij willen hun verantwoordelijkheid daarin niet nemen en daarmee laten zij de bewoners van Zeeburg, die in potentie allemaal vrijwilligers zijn in de steek.
De SP hoopt dat het dagelijks bestuur dit wel daadkrachtig aanpakt en met spoed zorgt voor oplossingen.

U bent hier