h

Nog vroeger apart

24 april 2008

Nog vroeger apart

Anja Vink schets in dit artikel hoe de voorschool functioneert. In veel grote steden in Nederland versterkt de aanpak met de voorscholen juist de kloof tussen zwarte en witte scholen. De SP heeft zich al eerder over dit probleem uitgesproken. Wij hebben er toen voor gepleit om alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven bij het voorschoolprogramma te betrekken en te zorgen voor een koppeling van een voorschool aan een 'witte' school.

Peuters van niet-Nederlandse afkomst leren op een voorschool beter de Nederlandse taal spreken. Hierdoor zitten er op voorscholen veel kinderen van laag opgeleide allochtone ouders. Op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen zitten kinderen van voornamelijk hoog opgeleide witte ouders.

In het NRC van zaterdag 8 maart verscheen een artikel met als kop 'Nog vroeger apart'.

U bent hier