h

Toch bebouwing Domela Nieuwenhuisplantsoen

18 april 2008

Toch bebouwing Domela Nieuwenhuisplantsoen

Het referendum over het Domela Nieuwenhuisplantsoen leverde helaas te weinig stemmen op om geldig te zijn, namelijk 1500. Wel was tweederde van de opkomst voor behoud van het huidige park, waar de SP ook voor pleitte. Een van de redenen waarom er wel gebouwd wordt, is dat er een afspraak met de verschillende woningcorporaties, De Key, Ymere en Rochdale was. De laatste was het havengebied toegewezen, 2000 woningen, een ander mocht bij het zwembad gaan bouwen en de troostprijs was het Domela Nieuwenhuisplantsoen met 20 woningen. Naast het verdwijnend groen en de publieke ruimte was dit reden te meer om aktie te voeren.

De vraag blijft of een referendum wel de aangewezen weg is, omdat veel mensen het vertrouwen in de politiek verloren hebben en ook stem moe zijn. De VVD voerde in de deelraad aan dat de mensen met het niet-stemmen een bewuste keuze gemaakt hebben. Dat zullen we onthouden voor de volgende verkiezingen!

U bent hier