h

24 mei: Buurtonderzoek Don Bosco

19 mei 2008

24 mei: Buurtonderzoek Don Bosco

Sinds enige tijd is er onrust bij verschillende groepen bewoners in de wijk Don Bosco. Vooral de komst van een parkeergarage en de verkeerscirculatie die daarbij hoort, baart de bewoners veel zorgen. Maar ook is er weerstand tegen het feit dat er in de huidige plannen voor de wijk alleen ruimte is voor dure koopwoningen, en dat de Christus Koningkerk gesloopt moet worden. Reden voor de SP om met buurtbewoners in geprek te gaan over de plannen.

De inspraak is al geruime tijd in volle gang en erg veel buurtbewoners voelen zich betrokken. Voor de SP de hoogste tijd om de wijk in te gaan en met de bewoners in gesprek te raken. Ook Willem Paquay, de SP-portefeuillehouder, wil graag weten wat de mensen in Don Bosco zelf willen; de uitvoering van de plannen valt onder zijn bestuursverantwoordelijkheid.

Help mee en kom zaterdag 24 mei ook naar de James Wattstraat in Oost-Watergraafsmeer. Van 12:00 tot 17:00 uur zijn we er met de SP-informatiebus, koffie en thee en hopelijk veel SP'ers, zodat we echt bij de mensen langs kunnen gaan. Woensdagavond 21 mei wordt de actie voorbesproken. Locatie: St. Al Maarif; Rudolf Dieselstraat 5; zaal open vanaf 19:30 uur.

De voorgeschiedenis
In 1999 is begonnen met het bekijken van het gebied en het ontwikkelen van een brede school. Het gebied is nu bebouwd door 3 scholen en een (ongebruikte) kerk, de Christus Koningkerk. Op dit moment is het een allegaartje van bosjes, gebouwen en hekken.

Plan
In het plan worden alle bestaande gebouwen gesloopt. De Van Koetselaarschool wordt waarschijnlijk verplaatst naar het Archimedesplantsoen. De scholen "Het Palet" en "Het Spectrum" gaan op in de brede school Don Bosco. Daarnaast zijn er 120 woningen gepland. Dit worden voornamelijk middelgrote koopwoningen. Er is voor gekozen geen sociale woningbouw toe te staan maar dit te compenseren op het Amstelstationproject. Er zijn nog geen afspraken met ontwikkelaars.

Problemen
Een groot deel van de buurt heeft bezwaren tegen de massaliteit van het plan: hoge muren en grote gebouwen. Daarnaast betekenen 120 extra woningen ook meer verkeer. Verder is er te weinig compensatie van sociale woningbouw.

U bent hier