h

Debat over renovatie in de Dapperbuurt

28 mei 2008

Debat over renovatie in de Dapperbuurt

Verschillende bewonersgroepen en bewonerscomissies, maar ook de vereniging van kleine ondernemers in de Dapperbuurt verzetten zich al geruime tijd tegen de wijze waarop het sloop-nieuwbouw proces in de Dapperbuurt verloopt. Dit verzet is tot nu toe echter niet gebundeld. Het proces verloopt voor de betrokkenen zo dreigend, dat men alle tijd en energie in de organisatie van het eigen verzet heeft gestoken. Men wist van elkaar nauwelijks hoezeer de problematiek voor de anderen speelde, en hoezeer het om dezelfde problemen ging. Morgen vindt een debat plaats tussen bewoners, ondernemers, deelraadsleden en de Key over de toekomst van de buurt. Natuurlijk is ook de SP daarbij aanwezig.

Aangedreven door het bezoek van SP-Tweede Kamerleden in april is hierin nu gelukkig verandering gekomen. Samen met de Huurdersvereniging Groot Oost en de eerder genoemde bewoners en ondernemers is de SP-fractie in de problematiek gedoken. Hierdoor werd eens te meer duidelijk hoe pijnlijk het proces voor de betrokken bewoners en ondernemers verloopt.

Deze bundeling van krachten heeft o.a. geleid tot vragen aan de portefeuillehouder, waarin ook de grote zorg wordt uitgesproken.

Groot was dan ook de verbijstering toen bekend werd gemaakt dat er op 5 juni een groot feest zou worden georganiseerd door de Key en het stadsdeel. Een feest, om het succes van de sloop- nieuwbouwplannen in de Dapperbuurt te vieren. Terwijl menig ondernemer failliet dreigt te gaan en veel bewoners niet meer kunnen terugkeren in de buurt.

In allerijl zijn de gebundelde krachten ingezet, om dit feest ook enige inhoud te geven. Aanstaande donderdag, een week vr het feest, vindt er een debat plaats. De portefeuillehouder, vertegenwoordiging van de Key en raadsleden hebben toegezegd te zullen komen. Kortom: een spannnende bijeenkomst waaruit zal blijken of De Key er is voor de bewoners of voor het geld. Kom daarom de bewoners en ondernemers ondersteunen. Ze kunnen onze steun gebruiken in hun strijd voor een woning met een redelijke huur.

Het debat begint om 19:30 in het MCO Polderweg 3 en duurt tot 22:00

U bent hier