h

Plannen voor stadsdeelkantoor Osdorp vallen in het water

15 mei 2008

Plannen voor stadsdeelkantoor Osdorp vallen in het water

Het kostbare nieuwe stadsdeelkantoor aan de oever van, en gedeeltelijk zelfs in, de Sloterplas bij Osdorp is definitief uit de bestemmingsplannen geschrapt. Hiermee is wat de SP betreft duidelijk geworden dat actievoeren samen met de bevolking resultaat heeft, ook al heeft de SP geen zetels in de deelraad.

Nadat het dagelijks bestuur van stadsdeel Osdorp haar plannen had gepresenteerd om een deel van de Sloterplasoever vol te bouwen, bleken zowel veel bewoners als de Provinciale Staten van Noord-Holland het hier niet mee eens te zijn. Met name de Statenfractie van de SP heeft zich er sterk voor gemaakt dat de Sloterplasoever groen zou blijven. Vooral de bouw van het nieuwe stadsdeelkantoor achtte zij onzinnig. Ook in Osdorp staat namelijk genoeg kantoorruimte leeg om daarin een stadsdeelkantoor te huisvesten.

Samen met bewoners verzamelden actieve leden van de SP handtekeningen om het "nee" van de bevolking te ondersteunen. Vervolgens probeerde het stadsdeel door middel van het inhuren van een advies- en voorlichtingsbureau de bevolking alsnog enthousiast te maken voor de bebouwing. Dit veranderde de mening van de bewoners echter niet.

Nu kunnen we de bewoners, verenigd in de actiegroep "houd de oevers open", feliciteren dat in de nieuwe bestemmingsplannen er vrijwel uitsluitend nog een recreatieve functie van de oevers overblijft. Wel zijn we het met de bewoners eens dat de resterende plannen en de ontwikkelingen van de Sloterplasoever kritisch moeten blijven volgen. Zijn het op het schiereiland - het meest kwetsbare stukje groen - geplande commercile kantoorgebouw en hotel echt wel nodig?

U bent hier