h

Raadsleden gaan het gesprek aan met Ymere

28 mei 2008

Raadsleden gaan het gesprek aan met Ymere

Het sloopbesluit voor de panden in de Derde Oosterparkstraat wordt niet teruggedraaid. Een enorm harde dobber voor de bewoners, voor buurtinitiatief 't Blijvertje, en ook voor de SP. Woningcorporatie Ymere heeft alternatieven aangedragen, maar die gaan voorbij aan datgene waar het hier werkelijk om gaat: behoud van de panden en inzetten op een plan waardoor recht wordt gedaan aan de wensen van de buurt.

Met de SP in de coalitie was er de hoop dat er voor alle betrokkenen een beter resultaat zou worden behaald. Ook omdat 't Blijvertje en de bewoners het afgelopen jaar een rol van betekenis hebben gespeeld bij de totstandkoming van de sociale cohesie en omdat zij vasthoudend pogingen hebben gedaan om op een constructieve manier bij te dragen aan de besluitvorming.

Die ene maand dat de SP nu deel uitmaakt van de coalitie is echter niet voldoende om er voor de bewoners en voor de buurt mr uit te halen. Helaas blijkt er in het verleden al teveel te zijn gebeurd om het tij te keren. De SP kan hier geen genoegen mee nemen, en heeft er bij de coalitiepartijen op aangedrongen nu zelf, als raadsleden van de coalitie, het gesprek met Ymere aan te gaan. Voor een bevredigende afronding van deze situatie, maar ook om vergelijkbare situaties in de toekomst in de kiem te kunnen smoren.

Niet langer wil de SP afwachten wat de portefeuillehouder weet te bereiken in haar onderhandelingen met de corporaties. De SP wil dat de raadsleden zelf een deel van die verantwoordelijkheid nemen. Een en ander heeft geleid tot een gezamenlijke verklaring waarin die opdracht aan de fracties is verwoord. Daarnaast is een motie aangenomen, waarin de opdracht aan het bestuur haar verantwoordelijkheid te nemen in de goede voortgang van deze situatie, maar ook voor de toekomst stappen te ondernemen waardoor soortgelijke situaties niet meer kunnen ontstaan

De SP kon niet instemmen met de motie van GroenLinks om 'het bestuur te verzoeken om Ymere te bewegen een haalbaarheidsonderzoek te doen'. Hoezeer de betrokkenen ook op dit haalbaarheidsonderzoek hebben aangedrongen. Omdat Ymere te kennen heeft gegeven zich op geen enkele wijze verplicht te voelen gehoor te geven aan de uitkomst van een eventueel onderzoek, is zo'n onderzoek slechts een doekje voor het bloeden. De SP is ervan overtuigd dat de keuze van de coalitiepartijen om zelf het gesprek met Ymere aan te gaan, meer kan opleveren dan 'het bestuur te verzoeken om Ymere te bewegen...' Voor nu misschien te weinig, maar zeker voor de toekomst.

U bent hier