h

Sloop 200 huizen extra in Nieuwendam-Noord onacceptabel

22 mei 2008

Sloop 200 huizen extra in Nieuwendam-Noord onacceptabel

De SP is zeer verontwaardigd over het besluit van het stadsdeelbestuur van Amsterdam-Noord om nog eens 200 woningen te slopen in de wijk Nieuwendam-Noord. Vanwege grootschalige stedelijke vernieuwing moeten in deze wijk al 1200 gezinnen op zoek naar een nieuwe woning. SP-deelraadslid Erna Berends: "Daar dreigen nu dus nog 200 gezinnen bij te komen. Het stadsdeelbestuur pretendeert sociaal en slagvaardig te zijn, maar in deze kwestie is het vooral asociaal en sloopvaardig."

De nieuwe sloopplannen richten zich op drie woonblokken rond de Amstelmeerschool in Nieuwendam-Noord. Die blokken bestaan voor 100 procent uit betaalbare sociale huurwoningen; van de woningen die er voor in de plaats komen is slechts 30 procent sociale huur. Het stadsdeelbestuur noemt de sloop noodzakelijk om van Nieuwendam-Noord een wijk te maken 'waar het prettig leven is'. Berends: "De huidige bewoners van de wijk passen blijkbaar niet in die ambitie. Ik geloof er niks van dat een wijk beter wordt door gezinnen te dwingen te verhuizen. Bestaande sociale netwerken worden vernield: veel gezinnen kunnen niet terugkeren in de vernieuwde wijk omdat ze voor een nieuwe woning maandelijks minimaal 100 euro meer moeten betalen."

De woningen worden, volgens de eigenaar woningcorporatie Rochdale niet gesloopt omdat ze bouwtechnisch niet in orde zijn, maar omdat er in de omgeving ook gesloopt en vernieuwd wordt. Berends: "Een belachelijk argument: je sloopt een huis omdat het van slechte kwaliteit is en anders niet. Die huizen kunnen veel beter worden opgeknapt. Bovendien: je laat mensen tientallen jaren betalen voor hun huis om ze er uiteindelijk uit te zetten en met hun geld nieuwe, maar voor hen onbetaalbare, huizen te bouwen. Dat deugt niet."

De deelraad van Amsterdam-Noord stemt woensdag 28 mei over de sloop van de blokken. Uit eerdere enqutes van de SP in de buurt blijkt dat de bewoners het goed naar hun zin hebben in hun buurt en niets zien in de sloop. De SP-fractie stelt daarom woensdag voor het sloopbesluit uit te stellen en eerst een hoorzitting te organiseren voor de bewoners zodat zij hun mening ten overstaan van alle politieke partijen in Noord kunnen geven.

U bent hier