h

Succesvol bezoek aan Don Bosco

26 mei 2008

Succesvol bezoek aan Don Bosco

Zaterdag 24 mei was de SP te vinden in Don Bosco. De SP-fractie wilde hier graag de bewoners spreken over de plannen voor het middengebied. Terwijl SP'ers nog bezig waren met opbouwen en de koffie nog niet was doorgelopen, kwamen de eerste bewoners al bij de SP-bus om hun standpunt te laten horen.

Ook daarna bleef het een af en aan lopen van betrokken buurtbewoners, die allen een zeer duidelijke mening over de plannen uitten. Vooral de hoge bebouwing en de sloop van de kerk blijkt op veel weerstand te stuiten. Er kwamen suggesties over hoe het anders kan, want dat er woningen bijgebouwd moeten worden, beseffen de meeste bewoners wel. "Maar de bouw van een woonblok met 5 verdiepingen, dat kan echt niet. Daarmee gaat het zo gewaardeerde dorpse karakter van Don Bosco volledig verloren", zo stelde een van de bewoners.

De SP-fractie was aangenaam verrast zoveel betrokken bewoners te spreken, mensen met kennis over de buurt en de geschiedenis rond deze plannen. Om ook de bewoners te horen die niet naar de SP-bus toekwamen, is een aantal SP'ers is bij een groot deel van de woningen langsgegaan. Onder die mensen was veelal een geluid te horen dat de plannen toch wel door zullen gaan, dat ze zich er niet meer druk over willen maken omdat dat geen zin meer heeft, of dat ze toch de buurt uit gaan. Een sfeer van moegestreden buurtbewoners, die eieren voor hun geld kiezen. Naarmate de woningen verder van het nieuw te bebouwen gebied af lagen, hadden de bewoners minder bezwaren tegen de plannen: "Ze doen maar", zo werd er gezegd.

Voor de fractie was het een zeer informatieve middag, die mede dank zij de hulp van SP-leden uit de hele stad ook organisatorisch soepeltjes is verlopen.

U bent hier