h

Kritiek op woonvisie stadsdeel

15 juni 2008

Kritiek op woonvisie stadsdeel

De woongroep van SP Centrum heeft een reactie gegeven op de woonvisie van het stadsdeel. De SP heeft met name kritiek op het verlies van goedkope woningen.

Onder andere het splitsen en verkopen van woningen, en het weggeven van 400 woningen aan short stay leiden tot vermindering van de sociale woonvoorraad. Ook door toepassing van de monumententoeslag kan een goedkope woning een dure worden. In totaal zal de goedkope woningvoorraad tot 2020 teruglopen van 52% naar 28% en de doelstelling om 33% sociale kernvoorraad te behouden wordt door het stadsdeel losgelaten. Daarnaast maakt de SP zich zorgen over het gebrek aan huisvestingsmogelijkheden voor niet-studerende jongeren.

U bent hier