h

Niet nog meer hotels in de binnenstad

1 juni 2008

Niet nog meer hotels in de binnenstad

In de Leidsebuurt mogen geen nieuwe hotels komen. Dit heeft stadsdeelraad Centrum op voorstel van SP en GroenLinks besloten. Hiermee is zeker gesteld dat bewoners op de Leidsekade niet uit huis worden gezet voor een hotelplan. De huisbaas had alvast een huuropzegging gestuurd, vooruitlopend op het nieuwe hotelbeleid van het stadsdeel. SP-fractievoorzitter Marnix Bruggeman: "Wij hebben daar juridisch waterdicht een stokje voor gestoken." Op voorstel van de SP, Opheffen.nu en GroenLinks maakt het stadsdeel ook een algemene regel, die zwart-op-wit verbiedt dat woningen hotels worden. Tenslotte ging op voorstel van de SP een streep door het idee de Sporthal Oostenburg te slopen voor de bouw van een hotel.

Wel komen er tegen de zin van de SP elders in de binnenstad 1.000 nieuwe hotelkamers bij. De SP vindt de druk van toerisme en horeca nu al te hoog in delen van de binnenstad, zeker in Leidsebuurt en op Wallen en Damrak. Er dreigt een eenzijdige economische structuur, ten koste van andere functies.

Ook het Programakkoord van PvdA, GroenLinks en VVD bevatte aanvankelijk een hotelstop voor de binnenstad. Wethouder Asscher (PvdA) wil van Amsterdam echter een 'topstad' maken, en gaf het stadsdeel daarom opdracht in de binnenstad nieuwe hotels toe te staan. SP-fractievoorzitter Marnix Bruggeman: "PvdA, GroenLinks en VVD in ons stadsdeel hebben de oekaze van Asscher netjes opgevolgd. Je vraagt je dan af wat eigenlijk het nut is van stadsdeelraden. Huurders uit hun woning zetten voor hotels is helemaal zot. PvdA-bestuurder Els Iping verzekerde ons dat dit niet haar bedoeling is. Dan zijn we het eens, en dat is in haar te prijzen."

Een zwart-op-wit verbod op het omzetten van woningen in hotels vond Iping echter niet nodig. Bruggeman: "Dan loop je echter het risico dat je als stadsdeel glansrijk verliest, wanneer een projectontwikkelaar naar de rechter stapt. Wij twijfelen nooit aan de goede bedoelingen van Els Iping. Maar een rechter kijkt niet naar goede bedoelingen, maar naar de hotelregels van het stadsdeel. Zet zo'n verbod op het omzetten van woningen in hotels daar dan glashelder in."

Een SP-voorstel voor zo'n algemeen verbod kreeg steun van Opheffen.nu, GroenLinks, Amsterdam Anders en D66. Ook de PvdA-fractie ging overstag, maar wilde een nauwkeuriger formulering. Bruggeman: "Wel met dezelfde intentie, hebben ze gezegd. Daar houden we ze aan. Soms moet je compromissen sluiten. In ons amendement tegen hoteluitbreiding in de Leidsebuurt hebben we ook moeten opnemen dat er wel een hotel mag komen in het Hirschgebouw op het Leidseplein of het oude gerechtshof op de Prinsengracht. Tegen onze zin, maar anders hadden we geen meerderheid gekregen."

U bent hier