h

Oppositie loopt weg bij schijnvertoning van achterkamertjes-coalitie

29 juni 2008

Oppositie loopt weg bij schijnvertoning van achterkamertjes-coalitie

De complete oppositie is donderdagavond weggelopen uit de vergadering van de Stadsdeelraad Centrum. SP, D66, Opheffen.nu en Amsterdam Anders wilden niet langer meedoen aan de schijnvertoning rond de 'voorjaarsnota'. Bij de voorjaarsnota bespreekt de raad waaraan volgend jaar het geld zal worden uitgegeven. Maar voor de vergadering hadden de coalitiefracties GroenLinks, VVD en PvdA de poet al verdeeld. Vijf weken lang hadden zij in het geheim hierover in achterkamertjes zitten overleggen. De andere partijen kregen pas drie uur voor het begin van de raadsvergadering hun onderling compromis toegestuurd. De raadsvergadering zelf werd vervolgens een onderonsje tussen de coalitiefracties en het dagelijks bestuur. Toen VVD-bestuurder Koldenhof de plannen van GroenLinks, VVD en PvdA besprak, onderbrak Marnix Bruggeman hem. De SP-fractievoorzitter verklaarde namens de gehele oppositie: "Wij willen geen inbreuk maken op de privacy van de coalitie bij hun intimiteiten in hun herstelde huwelijkstrouw. Daarom zullen wij nu discreet de raadszaal verlaten."

Stadsdeel Centrum had in 2007 12 miljoen euro overgehouden. Het stadsdeel heeft inmiddels meer dan 65 miljoen op de bank staan. De SP hamert al sinds zijn intree in de raad in 2006 erop dat er iets met dit geld moet gebeuren. "Als er geen besteding voor is, dan moet het geld terug naar de belastingbetaler. Bijvoorbeeld naar de woonbootbewoners die verzuipen onder molensteenzware liggelden en precario." De SP pleit ook al twee jaar voor meer geld voor armoedebestrijding, verbetering van de sociale samenhang en betaalbaar wonen. Voorstellen van de SP werden echter steevast de nek omgedraaid, omdat de SP daarvoor "geen financiëe dekking kon geven". Marnix Bruggeman: "Er waren nooit inhoudelijke argumenten tegen onze ideen. Dan begrijp je dat we heel boos zijn als er achteraf brandkasten vol geld over zijn. Terwijl onze voorstellen werden afgewezen met het argument dat er geen geld voor was."

De coalitie had het zelfs het lef voor de wijk- en buurtcentra een bezuiniging van twee ton te presenteren. Dankzij protest van de gezamenlijke oppositie ging dit bezuinigingsplan van tafel.
Ronduit wrang was de afhandeling van het voorstel van de SP om 10.000 euro aan de voedselbank te geven. In het 'rijke' stadsdeel wonen 7.000 gezinnen op of onder het sociale minimum. Bij de grachtengordelvoedselbank meldden zich steeds meer klanten. Daardoor dreigt de voedselbank al deze zomer in financiëe problemen te komen. De voedselbank moet - anders dan wel wordt gedacht - betalen voor de inkoop van voedsel. Ook het transport kost geld. GroenLinks presteerde het met een tegenvoorstel te komen: de 10.000 van de SP was niet nodig, 5.000 euro was wel genoeg. GroenLinks-bestuurder Codrington beweerde bovendien dat de voedselbank zijn financiëe administratie niet op orde had. SP-raadslid Andrea Niessen kwam in de vergadering met bewijzen dat dit wel het geval was. Niessen: "Het is eigenlijk te genant voor woorden dat we hier nog een discussie moeten voeren over een bedrag dat in geen verhouding staat tot de miljoenen die we over hebben."

U bent hier