h

SP Bos en Lommer in actie tegen onzinnige bezuinigingen

24 juni 2008

SP Bos en Lommer in actie tegen onzinnige bezuinigingen

De SP was met succes aanwezig op het afgelopen Bos en Lommer festival. Op het festival startte de actieve ledengroep in Bos en Lommer een actie tegen de aangekondigde bezuinigingen in het stadsdeel. Deze zijn in onze ogen onzinnig en niet effectief. Vele tientallen bezoekers van het festival kruisten op de speciale actieflyer aan het met onze eis eens te zijn dat er niet op het jeugdwerk en de reiniging bezuinigd mag worden.

De deelraad van Bos en Lommer moet de komende 4 jaar maar liefst 10 miljoen bezuinigen. De reden hiervoor is dat zij al een aantal jaren teveel geld uitgeeft. De posten waarop de deelraad echter voornamelijk wil bezuinigen doet de SP echter verbijsterd staan: het Jeugdwerk en de reinigingsdiensten. Juist deze zaken zijn echter van cruciaal belang voor dit stadsdeel. Er wonen relatief veel jongeren in Bos en Lommer, een stadsdeel dat ook al bekend staat als een van de armste van Amsterdam. Daarom heeft de SP al enkele keren actie gevoerd voor uitbreiding van het jeugdwerk bijvoorbeeld door opening van een derde jeugdhonk.

Bos en Lommer probeert ook meer mensen met een wat dikkere portemonnee naar het stadsdeel te krijgen. Een beleid wat net als in gelijksoortige stadsdelen nogal radicaal wordt aangepakt door de verkoop van huurwoningen en dure nieuwbouw. De SP is echter niet tegen gemengde wijken, maar ook het belang van schone en veilige wijken moet niet onderschat worden. Door de ondergrondse afvalbakken, afvalscheiding en het regelmatig schoonvegen van de straten is het stadsdeel de laatste jaren een stuk schoner geworden. Al is het nog steeds niet optimaal. Dus als hierop bezuinigd gaat worden dan kun je er zeker van zijn dat het stadsdeel weer gaat vervuilen.

U bent hier